Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2019-2023 Kültür ve Turizm Eylem Planı İçin Çalıştay Düzenlendi.

2019-2023 Samsun İli Kalkınma ve Sektörel Eylem Planı kapsamında yer alan Kültür ve Turizm Eylem Planının hazırlanması amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin de paydaş olarak katıldığı bir çalıştay düzenlendi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetiminde ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün eşgüdümünde düzenlenen Paydaş Çalıştayı 14 Şubat 2018 tarihinde OKA Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hazırlanacak olan Kültür Turizm Eylem Planının yönetimini Üniversite adına Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu müdürü ve Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Yasin KELEŞ ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAHADIR; Eşgüdümü ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına İl Müdür Vekili Ömer PAMUK, Müdürlük personeli Ayhan GÖK ve Mehmet ÇÖMEZ üstlendiler.
Açılışta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına Mehmet ÇÖMEZ katılımcılara duyarlılıkla yaklaşılması gereken konular hakkında bilgi verdi. Ardından, Yrd. Doç. Dr. Yasin KELEŞ tarafından çalıştayın nasıl ilerleyeceği ve konu başlıkları hakkında bilgi verildikten sonra katılımcılar 5 ayrı konu başlığı altında toplantı odalarına ayrıldılar.
Tanıtım, pazarlama ve dijitalleşme konusu Doç. Dr. Yetkin BULUT, Turizmde Eğitim konusu Yrd. Doç. Dr. Seden DOĞAN, Sağlık, kongre turizmi konuları Yrd. Doç. Dr. Seyfullah GÜL, Gastronomi, Kültür ve Kırsal Turizm konuları Yrd. Doç. Dr. Mutlu KAYA ve Doğa, Spor, Kış Turizmi konuları Prof. Dr. Cevdet YILMAZ yönetiminde tartışıldı.
Katılımcılar 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanacak olan Eylem Planında yer almasını istedikleri konular üzerinde görüşlerini bildirdiler.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim elemanlarından oluşan grup yöneticileri, paydaş önerilerini düzenleyerek eylem planı taslağını hazırladılar. Taslak üzerinde yapılacak çalışmalardan sonra önümüzdeki günlerde bir yönetim sunumu hazırlanarak ilgili birimlere iletilmek üzere bir rapor oluşturulacaktır

1.jpg
2.jpg
3.jpg