Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şehir Müzesi

YOLBUL(NAVIGATION)Şehrin kimliğini ve kentleşme bilincini geliştiren, dini, sosyolojik, ortak yaşam kültürünü güçlendiren, kent tarihinin öğrenilmesinde ve korunmasında aktif bir rol oynayan ve şehrin tanıtımına ve kültürünün, geleneklerinin gelecek kuşaklara aktarımına katkı sağlayan Şehir Müzesi Projesi için uygulama projeleri tamamlanmış ve onaylanmıştır. 2016 yılı içerisinde gerekli hazırlıklar tamamlanıp projeye başlanılmış ve aynı yıl içerisinde de uygulaması tamamlanmıştır.

City Museum aims to enhance the city life, strengthen the religious and sociological ties, teach and preserve history of the city and introduce culture and traditions of it.

عربى
يهدف متحف المدينة إلى تعزيز حياة المدينة ، وتقوية الروابط الدينية والاجتماعية ، وتعليم تاريخ المدينة والحفاظ عليه ، والتعريف بثقافتها وتقاليدها.

Française
Le musée de la ville a pour objectif d'améliorer la vie de la ville, de renforcer les liens religieux et sociologiques, d'enseigner et de préserver l'histoire de la ville et de présenter sa culture et ses traditions.

Espanol
El Museo de la Ciudad tiene como objetivo mejorar la vida de la ciudad, fortalecer los lazos religiosos y sociológicos, enseñar y preservar la historia de la ciudad e introducir la cultura y las tradiciones de la misma.

Pусский

Городской музей нацелен на улучшение городской жизни, укрепление религиозных и социологических связей, обучение и сохранение истории города, а также знакомство с его культурой и традициями.