Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sadi Tekkesi Kuvay-i Milliye Müzesi

YOLBUL (NAVIGATION)


19 Mayıs 1919'daki Kurtuluş Savaşı’nın kararının verilmesinin odak noktalarından biri olan Sadi Tekkesi Kuvâyi Milliye Ruhu Müzesi, 99 yıl önceki ruhunu bugüne yansıtıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele tarihinde önemli yeri olan Şeyh Sadi Tekkesi'ni 2013 yılında restore ederek Kuvâyi Milliye Müzesi haline getirdi. Kurtuluş Savaşı kararına Anadolu’dan verilen ilk destek yerlerinden bir tanesi olan Sadi Tekkesi, o günkü halini bugüne taşıyarak gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyor.
“Tematik müze kompleksi, tekke binası, anıevi, diaromik (şehitler) müze, kantin ve tuvaletler ile farklı ebatlarda 5 adet avludan teşekküldür. İlk etapta, Sadi Tekkesi tek başına bir müze olarak düşünülmüş ve restorasyonu tamamlanmışsa da daha sonra ortaya atılan farklı fikirlerle, bir şehit ve gazi anıevi ile diaromik müzenin de olması gerektiği düşüncesi kabul görmüştür. Buna bağlı olarak, tekkenin karşısında yer alan bağdadi tarzındaki ev kamulaştırılmış ve restorasyonu tamamlanmıştır. Bu bina anıevi olarak düzenlenmiştir. Anıevinin güneybatısına ise, diaromik alan inşa edilmiştir. Böylelikle geri kalan alanlar, arazinin de vermiş olduğu zaruretle, farklı ebatlardan oluşan ve bir seki şekli görüntüsü veren avlularla doldurulmuştur. Bunların dışında, en üst avluda tuvaletler, kafeterya ve müştemilatı da mevcuttur”
   İçerisinde 7 adet balmumu heykel olan bina tematik bir müze olarak biçimlendirilmiştir. Dijital ortamda yapılan sunumlarla gezilen müze için 45 dakikanızı ayırmanız gerekebilir.

Tel: (+90-362) 432 40 00
Adres: Selahiye Mahallesi, Çifte Hamam Cd. No:57, 55100 İlkadım/Samsun
Ziyarete açık saatleri: 08.00-17.00
Ziyarete açık günler: Müze 7 gün hizmete açıktır.

The dervish lodge of Sheikh Sadi was one the most important places that supported the battle of liberation of Turkey. In order to commemorate the importance of the building and its impacts during the war, Samsun Metropolitan Municipality restored the building and opened its gates as a museum in 2013. The  museum planned as a thematic one and has 7 was sculptures and offers digital presentations to its visitors. You may need almost 45 minutes to enjoy your time in museum.

Tel: (+90-362) 432 40 00
Adress:  Selahiye Mahallesi, Çifte Hamam Cd. No:57, 55100 İlkadım/Samsun
Working hours         : 08.00-17.00 
Off Days                   : None, museum serves 7 days of the week.