Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Samsun ile İlgili Akademik Tezler.


Harun Aslan'ın 2018 yılında hazırladığı" ALTERNATİF TURİZMİN BÖLGE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAMSUN ÖRNEĞİ" konulu yüksek lisans tezini ekte bulabilirsiniz.
492097.pdf