Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Erasmus 2021 Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Birlik Programlarından Erasmus+ Programı kapsamında bilgi ve deneyimin
arttırılması için yurt dışında eğitim, öğrenim, staj, işbaşı eğitim ve yaygın öğrenme temelli gençlik
aktivitelerinin yapılması imkanı sunulmaktadır. Bununla birlikte Program, kurum ve kuruluşların
Avrupa'daki ortaklarıyla bir araya gelerek, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki yenilikçi uygulamaları
tecrübe etmelerini hedeflemekte ve kurumsal kapasitelerini arttırmalarında yardımcı olmaktadır.
Erasmus+ Programının ülkemizdeki yürütücüsü olan Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye
Ulusal Ajansı, 2004 yılından bu yana 36 bini aşkın projeye 1.4 Milyar Avro tahsis etmiş ve 700 bin
katılımcıyı desteklemiştir.
İlgi yazıda Erasmus+ Programında 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni bir yedi yıllık döneme
girildiği ve Kamu kurumları, okullar, yükseköğretim kurumları, şirketler ve sivil toplum kuruluşları ile
gençlik gruplarının Programın hedef kitlesi olduğu belirtilerek, Programın tüm Avrupa için yedi yıllık
toplam bütçesinin 28.4 Milyar Avro olarak belirlendiği bildirilmektedir. Ülkemiz Programdan
faydalanmak için her yıl Avrupa Komisyonuna ulusal bütçeden katkı payı ödemektedir.
Programın 2021 yılına ilişkin Teklif Çağrısı ve Erasmus+ Program Rehberi 25 Mart 2021
tarihinde ilan edilmiştir. Anılan dokümanlara www.ua.gov.tr adresinden ve @ulusalajans
sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.
Teklif Çağrısı ve programa ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.
Erasmus+Programì+2021-2027+Donemi+Bilgi+Notu.pdf