Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri ve Plaj İşletmeriyle İlgili Önemli Duyuru.

Turizm Teşvik Kanunun 18.07.2021 tarih ve 7334 Sayılı Kanunla değişik 5. maddesinde; yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletmesi Belgesi almaları zorunluluğu ile konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben yedi gün içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvurmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden otuz gün içeresinde gidererek Turizm İşletmesi Belgesi almaları zorunluluğu getirilmiştir,

Bu kapsamda, Bakanlığımızca hazırlanan Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu belgeye sahip olmayan işletmelerin ruhsatları 28.07.2022 tarihinde iptal edilerek işletme kapatılacaktır. Herhangi bir maduriyet yaşanmaması için ilimiz ve bağlı ilçeler sınırları içerisinde kalan plajlar ile otel, pansiyon, apart, kamping, karavan park vb. belediye belgeli konaklama tesislerinin:

  1. Başvuru dilekçesi (örneği yazımız ekindedir.)
  2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
  3. Güncel adrese ilişkin yazı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatındaki adres ile mevcut adresin farklı olması durumunda konaklama tesisleri için eklenecektir.)
  4. İmza beyannamesi (Talep sahibi gerçek kişi ise)
  5. Sözleşme/resmi yazı örneği (Plaj işletmesi turizm işletme belgesi başvurularında)
  6. Fiyat tarifesi (https://teftis.ktb.gov.tr/TR-14668/belgeli-isletmelerin-uygulayacaklari-fiyat- tarifelerini-.html adresinden indirilerek doldurulacak.)

İle Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaatlarının sağlanması gerekmektedir.


Basit Konaklama Tesisi Başvuru Dilekçesi.docx
Basit Konaklama Tesisi Hakkında Yönetmelik.pdf
Basit+Konaklama+Turizm+Isletmesi+Belgesi.pdf
Ornek+Belge.pdf
Plaj+Isletmesi+Turizm+Isletmesi+Belgesi.pdf