Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sadi Tekkesi Kuvay-i Milliye Müzesi

19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı kararının verilmesinin odak noktalarından biri olan Sadi Tekkesi Kuvâyi Milliye Ruhu Müzesi, 99 yıl önceki ruhunu bugüne yansıtıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele tarihinde önemli yeri olan Şeyh Sadi Tekkesini 2013 yılında restore ederek Kuvâyi Milliye Müzesi haline getirdi. Kurtuluş Savaşı kararına Anadolu’dan verilen ilk destek yerlerinden bir tanesi olan Sadi Tekkesi, o günkü halini bugüne taşıyarak gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyor. Tematik müze kompleksi, tekke binası, anı evi, diaromik (şehitler) müze, kantin ve tuvaletler ile farklı ebatlarda 5 adet avludan oluşur. İlk etapta, Sadi Tekkesi tek başına bir müze olarak düşünülmüş ve restorasyonu tamamlanmışsa da daha sonra ortaya atılan farklı fikirlerle, bir şehit ve gazi anı evi ile diaromik müzenin de olması gerektiği düşüncesi kabul görmüştür. Buna bağlı olarak, tekkenin karşısında yer alan bağdadi tarzındaki ev kamulaştırılmış ve restorasyonu tamamlanmıştır. Bu bina anı evi olarak düzenlenmiştir. Anı evinin güneybatısına ise diaromik alan inşa edilmiştir. Böylelikle geri kalan alanlar, arazinin de vermiş olduğu zaruretle, farklı ebatlardan oluşan ve bir seki şekli görüntüsü veren avlularla doldurulmuştur. Bunların dışında, en üst avluda tuvaletler, kafeterya ve müştemilatı da mevcuttur. İçerisinde 7 adet balmumu heykel olan bina tematik bir müze olarak biçimlendirilmiştir. Dijital ortamda yapılan sunumlarla gezilen müze için 45 dakikanızı ayırmanız gerekebilir.
Tel: +90 (362) 432 40 00
Adres: 
Selahiye Mahallesi, Çifte Hamam Cd. No:57 55100 İlkadım/SAMSUN
Ziyaret Saatleri: 
08.00-17.00
Ziyarete Günler: 
Müze 7 gün hizmete açıktır.

The dervish lodge of Sheikh Sadi was one the most important places that supported Independence War of Turkey. In order to commemorate the importance of the building and its impacts during the war, Samsun Metropolitan Municipality restored the building and opened its gates as a museum in 2013. The museum was planned to as a thematic one and has 7 wax sculptures and offers digital presentations to its visitors. You may need approximately 45 minutes to enjoy your time in museum.
Tel:
+90 (362) 432 40 00
Address:  
Selahiye Mahallesi, Cifte Hamam Cd. No:57, 55100 İlkadim/SAMSUN
Working hours:
8 a.m.-5 p.m.
Working days: 
Museum serves on all 7 days of the week.

عربى
كان نزل الدراويش للشيخ السعدي من أهم الأماكن التي دعمت معركة تحرير تركيا. للاحتفال بأهمية المبنى وآثاره خلال الحرب ، قامت بلدية سامسون الكبرى بترميم المبنى وفتحت أبوابه كمتحف في عام 2013. تم التخطيط للمتحف ليكون متحفًا موضوعيًا ويحتوي على 7 منحوتات ويقدم عروضًا رقمية له. الزائرين. قد تحتاج إلى 45 دقيقة تقريبًا للاستمتاع بوقتك في المتحف.
Tel: +90 (362) 432 40 00
العنوان:
Selahiye Mahallesi، Çifte Hamam Cd. No: 57، 55100 İlkadım/SAMSUN
ساعات العمل:
08.00-17.00
أيام الإجازة:
لا يوجد ، يخدم المتحف 7 أيام في الأسبوع.

La loge des derviches de Cheikh Sadi était l'un des lieux les plus importants qui ont soutenu la bataille de libération de la Turquie. Afin de commémorer l'importance du bâtiment et ses impacts pendant la guerre, la municipalité métropolitaine de Samsun a restauré le bâtiment et a ouvert ses portes en tant que musée en 2013. Le musée a été conçu comme un musée thématique et compte 7 sculptures et propose des présentations numériques à ses visiteurs. Vous aurez peut-être besoin de près de 45 minutes pour profiter de votre temps dans le musée.
Tél. : (+90-362) 432 40 00
Adresse :
Selahiye Mahallesi, Çifte Hamam Cd. No:57, 55100 İlkadım/Samsun
Horaires de travail :
08h00-17h00
Jours de congé :
Aucun, le musée est ouvert 7 jours sur 7.

La logia derviche de Sheikh Sadi fue uno de los lugares más importantes que apoyaron la batalla de liberación de Turquía. Para conmemorar la importancia del edificio y sus impactos durante la guerra, la Municipalidad Metropolitana de Samsun restauró el edificio y abrió sus puertas como museo en 2013. El museo planeó como temático y tiene 7 esculturas y ofrece presentaciones digitales a su visitantes. Es posible que necesite casi 45 minutos para disfrutar de su tiempo en el museo.
Tel: +90 (362) 432 40 00
Dirección:
Selahiye Mahallesi, Çifte Hamam Cd. No: 57, 55100 İlkadım/Samsun
Horas de trabajo:
08.00-17.00
Días libres:
ninguno, el museo atiende los 7 días de la semana.

Ложа дервишей шейха Сади была одним из самых важных мест, поддерживавших битву за освобождение Турции. В ознаменование важности здания и его последствий во время войны муниципалитет Самсун отреставрировал здание и открыл его ворота в качестве музея в 2013 году. Музей, запланированный как тематический, имеет 7 скульптур и предлагает цифровые презентации своих посетители. Вам может потребоваться почти 45 минут, чтобы приятно провести время в музее.
Тел: + 90 (362) 432 40 00
Адрес:
Selahiye Mahallesi, ifte Hamam Cd. №: 57, 55100 İlkadım/Samsun
Режим работы:
08.00-17.00
Выходные дни: нет, музей работает 7 дней в неделю.

Konum (Navigation)


  • Sadi Tekkesi Kuvay-i Milliye Müzesi