Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Alaçam Mübadele Müzesi

2010 yılında Samsun İl Özel İdaresi tarafından restore edilmiştir. 16 Nisan 2012 tarihinden itibaren ziyarete açık olup 18 Eylül 2012 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın ziyareti ile resmi olarak açılmıştır. Alaçam Mübadele Müzesi, etnografya eserlerinden müteşekkil ve aynı zamanda tematik bir müzedir. Müzedeki eserler 24 Temmuz 1923 yılında Lozan Antlaşması’na konulan ek protokolle zorunlu göçe tabi tutulan mübadillerin yanlarında getirdikleri günlük kullanım eşyaları, belgeler ve fotoğraflardan oluşmaktadır.

İmzalanan ek protokole göre, İstanbul ve Batı Trakya haricindeki Yunanistan’daki Türkler ile Türkiye’deki Rumlar zorunlu göçe tabi tutuldular. İşte bu kitlesel ve zorunlu göçe mübadele, mübadeleye tabi tutulan insanlara da mübadil denilmektedir. Din esasına dayalı olan bu zorunlu göçle birlikte Anadolu’dan Yunanistan’a yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin Ortodoks Hıristiyan Rum göç ederken Anadolu’ya ise yaklaşık 500 bin Müslüman Türk göç ettirilmiştir. Tarihteki ilk resmi zorunlu göçü içeren halkların mübadelesi ile yaklaşık iki milyon insan memleketlerinden ayrılarak yeni yerleşim yerlerine taşınmıştır.

31 Aralık 1923 ile Temmuz 1924 tarihleri arasında Samsun’a 44,255 göçmen getirilmiştir. Mübadillerin bir kısmı Alaçam, Tekkeköy, Bafra, Ondokuzmayıs, Çarşamba ve Terme ilçelerine yerleştirilirken bir bölümü de kara ve tren yolu ile Tokat, Amasya, Çorum, Sivas, Yozgat ve Niğde başta olmak üzere daha iç bölgelere taşınmıştır.

Müze binası 19.yüzyılın son çeyreğinde İptidai Mektebi olarak yapılmış, daha sonraki dönemlerde farklı işlevlerde yine kamu binası olarak hizmet vermiştir. Zemin üstü tek katlıdır. Kırma çatılı ve Marsilya kiremit örtülüdür.

Müze Giriş Kat: İdari bölüm, dokümantasyon, tuvalet ve depo gibi bölümlerden oluşmaktadır. Dokümantasyon bölümü mübadele ve ilçe tarihine ait yayınlar ve mübadele yıllarına ait fotoğraflardan oluşan fotoğraf albümlerinden oluşmaktadır.

İkinci Kat: Eserlerin tefrişinin yapıldığı bölümdür. Tefriş bölümümüz Lozan Antlaşması’na 30 Ocak 1923 tarihinde konulan ek protokol ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mübadiller kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır’ sözü ile ziyaretçileri karşılamaktadır.

Vitrinlerimizde mübadil kadınlara ait özel günlerde kullanılan elbiseler (bindallı, gelinlik, üç etek, cepken, şalvar, gelin başörtüsü gibi) ve günlük kıyafetler, ayrıca erkek giysileri de yer almaktadır. Müzede sergilenen kıyafetler, çevreler, kuşaklar, peşgirler genellikle çeyiz olarak hazırlanmış eserlerdir. Bundan dolayı üzerleri zincir, tel kırma, tel sarma gibi tekniklerle yoğun olarak işlenmiştir. Müzemizde mübadil kültürünü yansıtan çevreler, kıl ve keten dokuma eserler, sandıklar, mesleki aletler ve mutfak eşyaları da yer almaktadır. Vitrinlerimizde mübadele yıllarına dair fotoğraflar ve belgeler sergilenmektedir. Bunlar mübadillerin göç esnasında ve gemilere taşınırken çekilen fotoğrafları, mübadillere verilen yol belgeleri (pasaport) ve Kurtuluş Savaşı’na ait bazı belgeler şeklindedir. Ayrıca birinci kuşak mübadillerden hayatta olanlarının müzemize bağışladığı bireysel kullanım eşyaları da sergilenmektedir.
Tel: +90 (362) 601 60 20
Adres: 
Çeşme Mah. Eski Şube Sok. No:8 Alaçam/SAMSUN
Ziyaret Saatleri: 
08.00-17.00
Ziyarete Günleri: 
Müzemiz şu anda ziyarete kapalıdır.


Alacam Museum is a thematic one which composed of ethnographic works and mainly focused on population exchange which took place after Lausanne Treaty on 24 July 1923. The museum building was restored in 2010 and since 2012, the museum exhibits the goods, documents and photos of the refugees who came from Greece.
Tel: +90 (362) 601 60 20
Address: Cesme Mah. Eski Sube Sok. No:8 Alacam/SAMSUN
Working hours: 
8 a.m.-5 p.m.
Working days:
Our museum is currently closed to visitors.

Museum für Bevölkerungsaustausch von Alacam ‎
Das 2010 von der Provinzialverwaltung Samsun restaurierte Museum, wurde ab dem 16. April 2012 für Besucher und am ‎‎18. September 2012 mit dem Besuch des Ministers für Kultur und Tourismus Ertugrul Günay offiziell eröffnet. Es besteht ‎aus ethnographischen Artefakten, dass aus Gebrauchsgegenständen, Dokumenten und Fotografien, die von den ‎ausgetauschten Personen gebracht wurden, die im Rahmen des Vertrags von Lausanne vom 24. Juli 1923 zwangsweise ‎umgezogen sind.‎
Tel: +90 (362) 601 60 20
Adresse:
Cesme Mah. Eski Sube Sok. No:8 Alacam/SAMSUN 
Besuchszeiten:
08.00 Uhr -16.45 Uhr 
Besuchstage:
Unser Museum ist derzeit für Besucher geschlossen
.

متحف Alacam هو متحف موضوعي يتألف من أعمال إثنوغرافية وتركز بشكل أساسي على التبادل السكاني الذي حدث بعد معاهدة لوزان في 24 يوليو 1923. تم ترميم مبنى المتحف في عام 2010 ومنذ عام 2012 ، يعرض المتحف البضائع والوثائق والصور الخاصة بالمتحف. اللاجئين الذين قدموا من اليونان.
Tel: +90 (362) 601 60 20
العنوان:
Cesme Mah. اسكي سوب سوك. لا: 8 Alacam/SAMSUN
ساعات العمل:
8 صباحا - 5 مساءا
أيام العمل:


Le musée Alacam est un musée thématique composé d'œuvres ethnographiques et principalement axé sur les échanges de population qui ont eu lieu après le traité de Lausanne le 24 juillet 1923. Le bâtiment du musée a été restauré en 2010 et depuis 2012, le musée expose les biens, documents et photos de la réfugiés venus de Grèce.
Tel:
+90 (362) 601 60 20

Adresse: Cesme Mah. Eski Sube Sok. N° : 8 Alacam/SAMSUN
Horaires de travail:
8h-17h
Jours ouvrables:
Notre musée est actuellement fermé aux visiteurs.

El Museo Alacam es un museo temático que se compone de obras etnográficas y se centra principalmente en el intercambio de población que tuvo lugar después del Tratado de Lausana el 24 de julio de 1923. El edificio del museo fue restaurado en 2010 y desde 2012, el museo exhibe los bienes, documentos y fotografías de la refugiados que vinieron de Grecia.
Tel: +90 (362) 601 60 20
Dirección: Cesme Mah. Eski Sube Sok. No: 8 Alacam / SAMSUN
Horas de trabajo:
8 a.m .- 5 p.m.
Días laborables:
Nuestro museo esta actualmente cerrado a los visitantes.

Музей Алакам является тематическим, который состоит из этнографических работ и в основном ориентирован на обмен населением, который произошел после Лозаннского договора 24 июля 1923 года. Здание музея было отреставрировано в 2010 году, а с 2012 года в музее представлены товары, документы и фотографии беженцы, прибывшие из Греции.
Тел:
+90 (362) 601 60 20
Адрес:
Cesme Mah. Eski Sube Sok. №: 8 Alacam / SAMSUN
Режим работы:
с 8.00 до 17.00.
Рабочие дни:


Konum (Navigation)

  • Alaçam Mübadele Müzesi
  • Alaçam Mübadele Müzesi