Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Havza Atatürk Evi Müzesi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 25 Mayıs-13 Haziran 1919 tarihleri arasında işgale karşı bağımsızlık özleminin ilk meşalesini yaktığı Milli Mücadelenin ilk karargahı olarak kullandığı, yapıldığı dönemin Mesudiye Oteli, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 12.07.1980 tarih ve A-2371 sayılı kararıyla taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Osmanlı tapu kayıtlarından anlaşıldığı kadar binayı otel haline getirerek işletmeye açan ilk kişi Havza eşrafından Hurdazlı İsa Efendi isimli bir şahıstır. Mesudiye Otelini bir süre kendisi çalıştıran İsa Efendi 1917 yılında oteli, o yıllarda aynı zamanda Maarif Hamamının da müsteciri olan Ali Baba’ya devreder. Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basışından 6 gün sonra karargâhını Havza’ya taşıyacağı haberi üzerine dönemin kaymakamı Fahri Bey, o yıllarda Havza’nın en seçkin konaklama merkezi durumunda olan Ali Baba’nın Mesudiye Otelini bir aylığına kiralamış, Paşa’ya ve karargâhında bulunan askeri ve sivil memurların istirahatine tahsis etmiştir.

Cadde üzerinde bulunan kâgir bina zemin kat üzeri iki katlıdır. Birinci katta 4, ikinci katta 5 oda bulunmaktadır. Tavan ve tabanı ahşap olan bina kırma çatı ile örtülüdür. Otelin birinci katında kuzeybatı ve kuzeydoğu yönünde bulunan karşılıklı iki oda, biri çalışma odası diğeri yatak odası olarak paşa için hazırlanmış, maiyetindeki askeri ve sivil memurların bir bölümü otelin üst katında bulunan odalara yerleştirilirken bir bölümü de Havza’nın ileri gelenlerine ait konaklarda ağırlanmışlardır. 

Çalışma Odası: Atatürk’ün Havza’da bulunduğu 25 Mayıs–13 Haziran 1919 tarihleri arasında çalışma odası olarak kullandığı bölümdür. Havza’da bulunduğu süre içerisinde kendisini ziyarete gelen birçok heyeti burada kabul etmiştir. Bu odada sergilenen telgraf maniplesi, Mustafa Kemal Paşa’nın başta Havza Genelgeleri olmak üzere Havza’da yaptığı yazışmaları arkadaşlarına, ordu komutanlarına, valilere ve ilgili diğer kimselere ilettiği ilk haberleşme aygıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti için yaptırılmış olan ilk cumhurbaşkanlığı forsu da çalışma odasında sergilenen eserler arasındadır.

Yatak Odası: Atatürk, Havza’da bulunduğu süre boyunca bu odada istirahat etmiştir. Odada yer alan karyola, yatak, yatak örtüsü ve diğer yatak odası takımının tamamı Atatürk’ün Havza’ya geldiği yıllara ait orijinal eşyalardan seçilmiştir.

Havza Odası: Birinci kattadır. Bu odadaki en önemli eser Atatürk’ün el yazısı (Osmanlıca) ve imzası bulunan bir belgedir. Bu belge, Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’ya geldiğinde Mesudiye Oteline iner inmez (Bir iddiaya göre de Havzaya gelmeden bir gün önce) Havza hakkında bilgi sahibi olmak için hazırladığı, Havza Kaymakamı Fahri Bey’e verdiği 12 maddelik soru listesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Havza konulu küçük bir fotoğraf sergisi, Millî Mücadele yıllarında Rum Çetelerinin düzenlediği saldırı ve katliamları belgeleyen bazı fotoğraflar, Atatürk’le birlikte Havza’ya gelen subaylara ve sivil memurlara ait fotoğraflar ve Atatürk’ün Havza’da yayınladığı Millî Mücadelemizin ilk genelgesi ile burada yapmış olduğu yazışmalara ve Kurtuluş Savaşımızın başlatılmasına dair belgelere ait örnekler Havza Odasında sergilenmektedir.

Diğer Oda ve Salonlar: Salon bölümlerinde Atatürk’ün Havzaya geldiği yıllara özgü eşyalar, Milli Mücadelede kullanılan bazı silahlar ve Milli Mücadele yıllarını anlatan çeşitli kitaplar sergilenmektedir. Aralarında Atatürk’ün kullandığı yemek takımının da bulunduğu bu eşyalar arasında 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın başlarında Havza yöresinde kullanılan kadın giysileri, mutfak eşyaları, çıkrıklar ve üst kat salon bölümünde bulunan eski Türk evlerine özgü oturma odası takımı ziyaretçilerin yoğun ilgisini toplamaktadır.

Atatürk’ün Millî Mücadele süresinde gittiği, bulunduğu, kongreler düzenlediği ve çalışmalarının merkezi haline getirdiği kentlerin adına ithaf edilerek düzenlenen başta Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara odalarında, Atatürk’ün bu kentlerde yapmış olduğu bu görüşmelerle ilgili fotoğraflar, buralarda yapmış olduğu yazışmalarla ilgili belgeler ve bu kentlerimizin tarihi ile ilgili bazı bilgiler yer almaktadır.
Tel:
+90 (362) 714 13 59
Adres: 
Medrese Mahallesi Atatürk Caddesi Havza/SAMSUN

Ziyarete açık saatleri: 
08.00-17.00 (12.00-13.00 saatleri arasında kapalıdır)
Ziyarete açık günler: 
Müze haftanın 7 günü hizmet vermektedir, giriş ücretsizdir.

The Mesudiye Hotel was used as the first headquarters of the Independence War, where the Great Leader Mustafa Kemal Atatürk lit the first torch of the independence of Turkish nation, registered as an cultural property by the Ministry of Culture and Tourism in 1980. Ataturk visited Havza between 25th May and 13th of July in 1919 after arriving in Samsun. The house was converted to a museum where belongings of Ataturk and some remains from the Independence War are exhibited.
Address: Medrese Mahallesi Ataturk Caddesi Havza/SAMSUN
Working hours: 
8 a.m.-5 p.m. (Closed from 12 a.m. to 1 p.m.)
Working days: 
Museum is open on 7 days of the week. Entrance is free of charge.

زار أتاتورك Havza بعد وصوله إلى Samsun بين 25 مايو و 13 يوليو عام 1919 وأقام في فندق Mesudiye. ومن ثم تم استخدام فندق Mesudiye كأول مقر لحرب الاستقلال ، حيث أضاء القائد العظيم مصطفى كمال أتاتورك الشعلة الأولى لاستقلال الأمة التركية. تم تسجيل المبنى كممتلكات ثقافية من قبل وزارة الثقافة والسياحة في عام 1980. تم تحويل المنزل إلى متحف حيث تُعرض ممتلكات أتاتورك وبعض الآثار المتبقية من الحرب المستقلة.
العنوان: Medrese Mahallesi Atatürk Caddesi Havza/SAMSUN
ساعات العمل: 08: 00/17: 00 (مغلق بين 12: 00-13: 00)
الأيام المفتوحة: المتحف مفتوح 7 أيام في الأسبوع. المدخل مجانا.

Atatürk a visité Havza après son arrivée à Samsun entre le 25 mai et le 13 juillet en 1919 et a séjourné à l'hôtel Mesudiye. D'où l'hôtel Mesudiye utilisé comme premier quartier général de la guerre d'indépendance, où le grand chef Mustafa Kemal Atatürk a allumé la première torche de l'indépendance de la nation turque. Le bâtiment est inscrit comme bien culturel par le ministère de la Culture et du Tourisme en 1980. La maison convertie en musée où sont exposés les biens d'Atatürk et quelques restes de la guerre d'indépendance.
Adresse: Medrese Mahallesi Atatürk Caddesi Havza/SAMSUN
Horaires d'ouverture: 08h00/17h00 (Fermé de 12h00 à 13h00)
Journées portes ouvertes: Le musée est ouvert 7 jours sur 7. L'entrée est gratuite.

Atatürk visitó Havza después de llegar a Samsun entre el 25 de mayo y el 13 de julio de 1919 y se hospedó en el Hotel Mesudiye. De ahí el hotel Mesudiye utilizado como primer cuartel general de la Guerra de la Independencia, donde el Gran Líder Mustafa Kemal Atatürk encendió la primera antorcha de la independencia de la nación turca. El edificio registrado como bien cultural por el Ministerio de Cultura y Turismo en 1980. La casa convertida en museo donde se exhiben pertenencias de Atatürk y algunos vestigios de la guerra de independencia.
Dirección: Medrese Mahallesi Atatürk Caddesi Havza/SAMSUN
Horario: 08: 00/17: 00 (Cerrado entre 12: 00-13:00)
Días de puertas abiertas: el museo está abierto los 7 días de la semana. La entrada es gratuita.

Ататюрк посетил Хавзу после прибытия в Самсун в период с 25 мая по 13 июля 1919 года и остановился в отеле «Месудие». Таким образом, отель Месудие использовался как первая штаб-квартира войны за независимость, где великий вождь Мустафа Кемаль Ататюрк зажег первый факел независимости турецкой нации. Здание зарегистрировано в качестве культурной собственности Министерством культуры и туризма в 1980 году. Дом преобразован в музей, где выставлены вещи Ататюрка и некоторые пережитки войны за независимость.
Адрес: Medrese Mahallesi Atatürk Caddesi Havza / SAMSUN.
Часы работы: 08: 00/17: 00 (закрыто с 12:00-13:00)

Дни открытых дверей: Музей открыт 7 дней в неделю. Вход свободный.

Konum (Navigation)

  • Havza Atatürk Evi
  • Havza Atatürk Evi
  • Havza Atatürk Evi
  • Havza Atatürk Evi
  • Havza Atatürk Evi
  • Havza Atatürk Evi
  • Havza Atatürk Evi
  • Havza Atatürk Evi