Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarihi

Samsun’un dolayısıyla Canik İlçemizin eski tarihine ait bilgiler azdır. Klasik tarih Samsun’un M.Ö. VI.Asırda Miletli denizci göçmenler tarafından kurulduğunu gösterir. M.Ö. IV. Asırda Pers hâkimiyetine girmiş ve M.Ö. III. Asrın ortalarında Pontus Krallığı’na bağlanmıştır. Pontus Kralı Büyük Mithridates Sinop ile Amissos’u kendisine idare merkezi olarak seçmiştir. Bizans döneminde Amisos Armeniak temasına (idarî bölge) dahil bulunuyordu. Şehir Türklerin burayı fethine kadar bir ticaret merkezi olarak yaşamaya devam etti.

1960'lı yıllara kadar Canik Beldesi, yerleşim alanı olarak Hasköy, Hacıismail, Tekkepınar köyleri ve seyrek yayılmış çiftçi evlerinden ibaretti. Bu köyler, Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan mübadele sonucu Rumlar'dan alınarak Balkanlardan getirilen vatandaşlarımızın yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Bölgede; bu günkü stadyumun yerinde Hipodrom, yeni mahallede küçük bir teyyare alanı ve yer yer bataklıklar vardı. Ordu-Ankara karayolunun geliştirilmesi, küçük sanayi sitelerinin kurulması, Garajlar ve Hal gibi kentsel donatıların yapılması beldede önemli bir hareketlilik oluşturmuş, yerleşim alanlarının hızla büyümesine neden olmuştur.

1994 yılından itibaren Samsun, Atakum, İlkadım, Gazi ve Canik adıyla dört alt belediyeye ayrılmıştı. 19 Mayıs Stadyumu, Doğu Park, Amfi Tiyatro, Bandırma Gemisi Müzesi, Toptepe Tümülüsleri ve Meşe Dinlenme Tesisleri gibi önemli yerleri vardır.

 

Canik Adının Kökeni

 

Yerli halk arasında “CENİK” şeklinde, sürülerin kışın barındıkları çukur yer manasında kullanılan bu kelime daha ziyade coğrafî ve idari bir bölgeyi ifade etmektedir. CANİK adı son asırlarda merkezi SAMSUN olan SANCAĞA verilmiştir. Coğrafî olarak Karadeniz bölgesinin orta kısmına ve bu bölgedeki dağlara atfedilen bir tabirdir. 1960'lı yıllara kadar Canik Beldesi, yerleşim alanı olarak Hasköy, Hacıismail, Teknepınar köyleri ve seyrek yayılmış çiftçi evlerinden ibaretti. Bu köyler, Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan mübadele sonucu Balkanlardan getirilen vatandaşlarımızın yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Bölgede; bu günkü stadyumun yerinde Hipodrom, yeni mahallede küçük bir teyyare alanı ve yer yer bataklıklar vardı. Ordu-Ankara karayolunun geliştirilmesi, küçük sanayi sitelerinin kurulması, Garajlar ve Hal gibi kentsel donatıların yapılması beldede önemli bir hareketlilik oluşturmuş, yerleşim alanlarının hızla büyümesine neden olmuştur.19 Mayıs Stadyumu, Doğu Park, Amfi Tiyatro, Bandırma Gemisi Müzesi, Toptepe Tümülüsleri ve Meşe Dinlenme Tesisleri gibi önemli yerleri vardır.