Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Coğrafi Konum

Samsun'un güneyinde yer alan Ladik ilçesi kuzeyinde Kavak, güneyinde Suluova, doğusunda Taşova ve batısında Havza ilçeleri ile çevrilidir.

Kuzey Anadolu sıradağlarının batıya doğru alçaldığı ve geçit verdiği bir alanda, Akdağ'ın kuzey eteklerinde kendi ismini alan geniş bir ova kenarında kurulmuştur.

İlçenin akarsularından Tersakançayı Yeşilırmak'ın bir kolunu oluşturur. Ladik gölünden çıkarak batıya, oradan güneye, daha sonra doğuya doğru kıvrılarak Yeşilırmak'la birleşir. Bu akış seyrinden dolayı adını Tersakan çayı olarak kalmıştır.

İlçe merkezinin 10 km. doğusunda yeralan Ladik Gölü, Akdağ'dan inen akarsularla beslenir.