Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Hakkında Önemli Bilgilendirme


Son yıllarda artmaya başlayan hava trafiği nedeniyle olası kazaların önüne geçmek adına Müdürlüğümüzce “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler” kapsamında bir açıklama yapılması elzem olmuştur.

 04.07.2020 tarihinde Ladik Akdağ Mevkiinde 4 amatör yamaç paraşütçü ve helikopter tehlikeli bir şekilde yakınlaşmıştır. Yine 07.07.2021 tarihinde Atakum Körfez mevkiinde paramotor pilotu ve Sağlık Bakanlığı helikopteri arasında tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşmiştir.

Öncelikle, ilimizde 22.01.2019 tarihinde (ekte bulabileceğiniz ) 68105 sayılı Valilik Oluruyla, yamaç paraşütü uçuş parkur alanları web sitemizde yayınlanarak ilan edilmiştir. Bakanlığımızdan belgeli turizm seyahat acenteleri bu parkurlar dışında uçuş yaptıramaz. Bakanlığımızdan belgeli olsun ya da olmasın, yapılacak bütün amatör veya ticari uçuşlar için olası kaza veya aksamaları önlemek adına,  önceden Samsun Hava Trafik Kontrol Birimine bilgi verilmelidir.

“Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler” Bakanlığımız yönetmeliğinde (Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği) belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izinleri alan Bakanlıktan işletme belgeli acente, tesis ve deniz turizm aracı işletmelerince yapılır. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilecek bu faaliyetler için acente belgesi aranması şarttır. Söz konusuTurizm Amaçlı Sportif Faaliyet izin belgesini” almak için gerekli belgelerin listesi ekte sunulmuştur. Münferit olarak sportif turizm faaliyeti alanlarından yararlanmak isteyen kişiler, gerekli ehliyet sahibi olmaları koşuluyla, bu yönetmeliğin şartları dışında ancak faaliyeti genel güvenlik kurallarına uygun olarak yapmaları halinde, sportif faaliyette bulunabilirler (Madde 17).

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Uzantılar,
2019-2023 YILI PARKUR LİSTE SAMSUN TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET PARKUR ALANLARI .docx
belgeler.pdf
olur.pdf
yönetmelik.pdf