Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Merkezleri

1-    Lâdik Akdağ ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

Akdağ’ın kış sporlarına uygunluğu konusunda gerekli inceleme ve planlama çalışmaları yapılmış olup, yazın dağcılık, yayla turizmi ve çim kayağı, kışın kar sporlarına uygunluğu tespit edilmiştir.  Bu bağlamda, Akdağ Kış Sporları Kayak Merkezi, Bakanlar kurulunun 2004/8328 sayılı kararı ile “Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiş ve karar 06./1.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.Akdağ: Samsun bölgesinin en yüksek dağı olup, kuzeyinde Lâdik Ovası ve Lâdik Gölü bulunmaktadır. Ovanın kodu 1000 ve 2000 m yükseltileri arasında üç yayla bulunmaktadır Akdağ Kış Turizmi Merkezi olarak ilan edilmiştir. Telesiyej yapılmış olup kayak kulübüne ait dinlenme ve konaklama tesisiyle kış turizmine hizmet vermektedir. 

2-Samsun Ayvacık Kültür veTurizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

Ayvacık, Samsun’a 50 km mesafede Hasan ve  Suat Uğurlu Baraj Gölü kıyısında şirin bir ilçemizdir. Baraj gölü kıyısında bulunan koylar ve baraj gölü içindeki adanın konumu ve biçimi değerlendirilmeye değer birer turizm alanıdır. Su sporları için ideal olup,Bakanlar Kurulunun 23.06. 2010 tarih 2010/647 sayılı kararıyla Turizm koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiştir.

3-Samsun Vezirköprü Turizm Merkezi

Küçük dereleri, çimenleri, 60 m. ulaşan çam ağaçları ile Milli Park olabilecek tabi güzelliğe sahiptir. Geyik Üretme Çitliği de ilgi odağıdır. Kunduz Dağı ormanlık alanında dinlenme, eğlenme, spor, piknik, gezinti alan ve tesisleri yapılabilir. Vezirköprü, Kültür Varlığı açısından en zengin ilçemizdir. Bazı alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilanı hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 22/3/2011 tarihli ve 59756 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

4-Samsun Bafra-Kolay Turizm Merkezi

Bazı alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilanı hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 22/3/2011 tarihli ve 59756 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.   


5- 19 Mayıs Turizm Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/09/2011 tarihinde kararlaştırılarak, 23 Ekim 2011 tarihli ve 28093 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 2011/2295 sayılı kararıyla; Samsun 19 Mayıs İlçesi ‘Turizm Merkezi’ olarak ilan edilmiştir.