Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Amisos Tepesi

YOLBUL (NAVIGATION)
PIC_0183.JPG

 2004 yılında başlatılan kurtarma kazılarıyla birlikte Baruthane Tümülüsleri olarak adlandırılan iki yığma tepenin altından mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Baruthane Tümülüslerinin Mitridates sülalesinin hüküm sürdüğü Helenistik Dönem’de yapıldığı anlaşılmaktadır. Samsun Müzesi ile İstanbul Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü bilimsel kazıların sonunda iki ayrı mezar ortaya çıkarılarak ziyarete açılmıştır. İlkadım ilçesi Cedit Mahallesinde yapılan bir kurtarma kazısında Amisos Dönemi’ne ait bir aile mezarı ve bu aileye ait hazine ortaya çıkarılmıştır. Mezardan çıkarılan buluntular, Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin en değerli koleksiyonlarından birini oluşturmaktadır. Amisos'ta nasıl bir yaşam zenginliği olduğunu da gösteren bu altın ziynet eşyaları (ölü armağanları), çanak-çömlek, cam ve mermerden yapılmış arkeolojik eserlerin incelenmesinden, erkek mezarının Krallığın en üst düzeydeki yöneticilerinden birine, diğer mezarların da bu kişinin eşi ve kızına ait olduğu düşünülmektedir. Mezarda bulunan toprak, cam, metal ve mermer eserler MÖ 4. yüzyıla tarihlenmiştir.

    Tümülüsler ve mezarlar çökme tehlikesi nedeniyle ziyarete kapalıdır, ancak teleferikle de ulaşılabilen bölgede Belediyeye ait bir hediyelik eşya merkezi ve lokantalar bulunmaktadır.

Baruthane Tumulus discovered upon  the excavations carried out in 2004. It is understood that the tumuli of the Baruthane were built in the Hellenistic period under the rule of the Mithridates. At the end of the scientific excavations carried out by the Samsun Museum and Istanbul University, two separate graves were uncovered and opened to visitors. In a rescue excavation carried out in the Cedit neighborhood of İlkadım district, a family tomb belonging to the Amisos Period and the treasure belonging to this family were uncovered. The finds from the tomb constitute one of the most valuable collections of the Samsun Archeology and Ethnography Museum. This gold jewelery (the gifts given to the dead), pottery, glass and marble archaeological artifacts demonstrates the wealth of the tombs. The male corpse is considered to belong one of the highest ranks level of the kingdom, and the other tombs are believed to be belonged to his wife and daughter. The earth, glass, metal and marble artifacts found in the tomb were dated to the 4th century BC.

    The tumuli and graves have been closed to visitors due to the danger of collapse, but there souveneir shops and restaurants in the area, which can be reached by cable car.