Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bedestan Çarşısı


YOLBUL (NAVIGATION)
Şehir merkezinde bulunan yapı uzunca bir sokağın sağın ve soluna karşılıklı dizilmiş dükkanlar ve aralardaki kapılardan oluşan yapı, mimari tarzıyla arasta tanımına uymaktadır. Yapının kitabesi bulunmadığından kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber 1807 ile 1818 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Bedesten toplam 40 adet ve halen hizmet veren dükkanlardan meydana gelmiştir.

Bedestan (Traditional Shopping centre), which is located in the city center, consists of shops on the right and left sides of a long street. There is no record regarding its date of construction, but the building estimated to be built between 1807 and 1818. The Bedesten consists of a total of 40 shops which are still open.

IMG_5595y.jpg