Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Büyük Cami


YOLBUL (NAVIGATION)Şehrin simgelerinden biri olan Büyük Cami 14. yy.'da Selçuklu kumandanlarından Hıdır Bey tarafından yaptırılmıştır. İlk hali ağaç olan yapı 1869 yılındaki büyük Samsun yangınında tamamen yanmış ve yerine 1884 yılında Batumlu Hacı Ali tarafından günümüzdeki Cami yaptırılmıştır. Sultan Abdülaziz'in annesi tarafından esaslı bir onarım gören camiye Valide Cami de denmektedir. Büyük bir avlu içinde yer alan cami kesme taştan yapılmıştır. Büyük kubbesi dikkat çeker. Kubbenin için bitkisel ve geometrik desenlerle süslüdür. 2 minaresi de tek şerefelidir ve basit taş işçiliği vardır.

One of the symbols of the city, the Great Mosque was built in the 14th century by Hıdır Bey, one of the Seljuk commanders. The temple initially built by wood, however it was burned completely in the great Samsun fire in 1869 and in the same place new mosque was built in 1884 by Hacı Ali of Batumlu. Since Sultan Abdulaziz's mother funded the construction, is also called as Valide (mother)  Mosque. Located in a large courtyard, the mosque made of stone. The large dome of the mosque attracts attention. The dome decorated with herbal and geometric patterns inside as well .

IMG_8922y.jpg