Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi

YOLBUL (NAVIGATION)


   Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi , Kökçüoğlu Mahallesindeki mezarlığın içerisindedir. Seyyid Kutbiddin'in kimliği hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla beraber Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin torunu olduğu söylenmektedir. Kendisi ve hayatı hakkında şöyle bir rivayet bulunmaktadır;
   1853 Yılında Rus Donanmasının Sinop baskını sırasında 3-5 savaş gemisi de Samsun açıklarına kadar gelerek şehri topa tutar. Şehirde karşılık verecek bir kuvvet bulunmamaktadır. Ancak Seyyid Kutbiddin'in bulunduğu eski mezarlıktan top atışları ile karşılık verilir ve hasar alan Rus gemileri de geriye dönmek zorunda kalır. 
    Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi tuğladan yığma olarak yapılmış tek katlı, kırma çatılı ve Marsilya kiremitli birleşik bir yapı konumundadır. Caminin kuzey ve doğusu "L" şeklinde ahşap kemerli son cemaat yeri ile çevrilidir. Tavan ve taban döşemeleri ahşap olup, gömme tavan göbeği mevcuttur. Yapının girişinde M. 1292 yılında yapıldığı yazmaktadır. Caminin güney yöndeki duvarına bitişik vaziyette türbe yer almaktadır. Beşik tonozlu mekanda tek bir sandukadan oluşan türbenin içinde M. 1404 yılında yapıldığına dair sonraki onarımlarda yazılmış bir Arapça metin bulunmaktadır. Bu onarımlar sırasında türbe ve caminin tuğla duvarları travertenle kaplanmış, caminin kemerli son cemaat yeri camekanla kapalı hale getirilmiş, ahşap tavan yenilenmiştir. Cami yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlatılmıştır. Samsun'un en eski mezarlıklarından biri olan ve içinde Selçuklu ve Osmanlı mezar taşlarının ve mezar yapılarının bulunduğu mezarlık alanı ise geniş bir alan yayılmaktadır.

Seyyid Kutbiddin Mosque and Tomb are located in the cemetery of Kökçüoğlu neighborhood. Although there is no precise information about the identity of Sayyid Kutbiddin, he is said to be the grandson of His Holiness Abdulkadir Geyşani .
There is a rumor about him and his life; During the Sinop raid of the Russian Navy in 1853, 3 to 5 warships reached the shore of Samsun and bombarded the city. There were no force in the city to respond with same power. However, the artillery shots from the old cemetery where Sayyid Kutbiddin mosque is located  damaged Russian ships and forced them to return.
    Seyyid Kutbiddin Mosque and Mausoleum is a single-storey building made of masonry brick, with a breaking roof and a Marseille building. The north and east of the mosque are surrounded by the last congregation place with "L" shaped wooden arches. Ceiling and floor coverings are wooden .In the entrance of the Mosque It is written that it was built in 1292 The tomb is located adjacent to the south wall of the mosque.
. The mosque is illuminated with round arched windows. The cemetery, which is one of the oldest cemeteries of Samsun, has Seljuk and Ottoman gravestones and  spread over a large area.


IMG_8690.JPG
Seyyid Kutbiddin Cami ve türbesine Padişah Abdülaziz Han tarafından gönderilen hırka-i şerif ve Kâbe örtüsü ile ilgili bilgi ve belgeler de aşağıda eklidir.
.EK-1.pdf
EK-2.pdf