Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Onur Anıtı


YOLBUL(NAVIGATION)
Samsun’un simgesi sayılan bronz Atatürk heykeli, Samsun halkı tarafından Avusturyalı heykeltıraş H. Kriphel’e yaptırıldı. Heykel bir Alman vapuruyla 15 Kasım 1931 günü Samsun’a getirildi. Vapurdan çıkarılan heykelle birlikte H. Kriphel ve Mayer isimli Viyanalı bir mühendis de Samsun’a gelmişlerdi: Gazi Heykeli’nin açılma töreni 15 Ocak 1932 Cuma günü saat 14’te büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti. Samsun’un Onur Anıtı olan bu heykelin kaidesiz yüksekliği 4.75 metre, kaideli 8.85 metre. Büyük bir kaide üzerinde şahlanan bir at üstünde, Atatürk, bütün heybeti ile görülüyor. Gururlu bir anlatımla batıya ve çok uzaklara dikilen bakışları azim dolu. Şahlanan atın üzerinde dimdik bir vücut oturmakta. Bu oturuşta bir korkusuzluk ve Türklüğün gücü ifade ediliyor. Sert çelik bir kol kılıca uzanmış. Kaidenin yanlarında iki kabartma ve öteki yanlarında da yazılar var. Kabartmanın birinde, iskelede sandalın yanında mermi ve cephane taşıyan insanlar görülmekte. Arkalarında, bir de top arabasının bulunması, savaş anını canlandırdığını gösterir. Diğer kabartmanın ortasında Atatürk, tüm özellikleri ile dimdik, büyük bir zafer simgesi olarak durmakta. Başı halka dönük ve halk ile el ele. Çevresi Türk Ulusu’nun yaşlısı, köylüsü, kentlisi ile dolu. Heykelin kaidesindeki yazılar ise şöyle: a) Vatanda Milli Mücadeleye başlamak için Gazi, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıktı. b) Bu heykel, Samsun Vilayeti halkı tarafından 29 Birinci Teşrin 1931 tarihinde dikildi

The bronze statue of Ataturk, the symbol of Samsun, was built by the Austrian sculptor H. Kriphel and the fees were paid by the people of Samsun. The statue brought to Samsun in 15 November 1931 with a German ferry. Together with the statue  H. Kriphel and Mayer, a Viennese engineer, arrived to Samsun to locate it. The statue, named as Honor Monument, has a pedestal height of 4.75 meters and a base of 8.85 meters. On a horse prancing on a large pedestal, Atatürk is seen with all his majesty. with a proud expression, his gaze, which stood west and far away, is full of determination.  Fearlessness and the power of the nation are expressed with the statue. There are two reliefs on the sides of the pedestal and writings on the other sides. In one relief, there are people carrying bullets and ammunition alongside the boat. The fact that they had a cannon carriage behind them revived the moment of war. In the midst of the other relief, Atatürk stands tall with all his features, as a symbol of great victory. His head turned to the public and surrounded by, peasants and citizens of the Turkish Nation. The writings on the base of the statue are as follows: a) Atatürk started the National Salvation War of the country on May 19, 1919 in Samsun. b) This statue was erected in 1931 by the people of Samsun Province