Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Samsun Limanı

YOLBUL (NAVIGATION)


Tanıtım:

Samsun Limanı konumu,
Enlem /Latitude: 41o 18’00’’ Kuzey / North
Boylam / Longitude : 36o 22’00’’ Doğu / East
enlem ve boylamları arasında yer almaktadır.
Samsun Limanı deniz hinterlandı, Gürcistan’ın Batumi, Poti ve Suchumi, limanları; Rusya’nun Soçi, Tuapse, Novorossiysk, Azak denizinde Azov, Taganrog, Jdanov, Yalta, Berdyansk,Geniçesk; Kırım’da Mis.Kız-Oğul, Feodosiya, Yalta, Todor, Sevastopol, Yevpatorskiy; Ukrayna’da Nikolayev, Odesa, İliçhevski; Romanya’da Konstanta; Bulgaristan’da Varna limanlarını içine almaktadır.

Samsun limanı Karadeniz bölgesinde Türkiye’nin en büyük limanıdır. Karadenizde demiryolu bağlantısı olan tek limandır. Geniş bir hinderlanda sahiptir. Anadolu’dan gelen ve Anadolu’ya gidecek yüklerin uğrak noktasıdır. Samsun, demiryolu ve karayolu bağlantısı ile, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu, Sivas, Erzincan, Yozgat, Tokat, Kastamonu, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Konya, Malatya illerini hinderlandı içine almaktadır.

Tarihçe:

Samsun Limanı'nda ilk yükleme-boşaltma hizmetleri biri özel idareye ait "Park İskelesi", 6 tanesi Belediye’ye ait "Gaz-Zahire-Markopala-Gümrük-Yolcu-Un ve Tütün" iskelelerinden istifade edilerek çaparcılar cemiyeti tarafından yapılmaya başlamıştır. Bu iskeleler 06.01.1944 tarihinde o zamanki adıyla Devlet Limanlan İşletmesi Umum Müdürlüğü emrine verilmiş ve yine aynı tarihte Devlet Demiryolları Ve Limanları İşletmesi Umum Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Limanda mevcut bulunan makineli ve makinesiz deniz nakil vasıtaları (çaparlar-mavmalar ve cer motoru) alınarak limanın fiilen bu Umum Müdürlükçe işletilmesine 01.03.1944 tarihinde başlanmıştır.

Liman 29.07.1953 tarihinde yürürlüğe giren 6186 sayıh kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan İşletmesi'ne intikal etmiş olup, halen bu işletme tarafından işletilmektedir.

Samsun Limanı'nın inşası için teşebbüslerin en ciddisi 1910 yılında bir İngiliz Müşavirlik Mühendislik Teşekkülüne Etüd ve Projelerin yaptırılmasıyla başlanmıştır. Projeler 1912 yılında tamamlanmış fakat 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla teşebbüs gerçekleştirilememiştir.

Cumhuriyet ile başlayan imar hareketleri arasında Samsun Limanı'nın inşası hususunda da bazı adımlar atılmış ve inşaya yetki veren kanunlar çıkarılmış olmasına rağmen, tatbikata geçilememiştir.

Liman 1953 yılına kadar açık demir yeri olarak kalmıştır. Ancak Doğu Karadenizi İç Anadolu'ya bağlayan bu sahil kentinde artan yük trafiği liman inşasını zorunlu kılmıştır. Milletlerarası bankalardan 5 Türk limanının projesinin gerçekleştirilebilmesi için 1953 yılı başında 12,5 milyon dolarlık kredi alınmasından sonra fiili safhaya geçilmiştir.

Limanın inşası 27.07.1953 tarihinde, bir Alman İşbirliği Teşekkülü olan Rar-Philippe-Hezman Heohtiet Mühendislik şirketine ihale edilerek 3 Eylül 1953 tarihinde mukaveleye başlatılmıştır.

Limanın inşaat aşamaları devam ederken 1963 yılında 776 m' lik rıhtım üzerine toplam 40 ton kapasiteli 10 adet elektrikli vinç kurulmuştur. Yine 1963 yılında 2 tane konveyör vinci kurulmuştur. Ayrıca demir cevheri gibi dökme katı eşyalan yüklemek için de 1965 yılında konveyör tesisi inşa edilmiş tir. Daha sonra 776 m' lik nhtıma 5 ton kapasiteli 2 adet daha elektrikli vinç ilave edilmiştir. 1990 yılında Sanayi Rıhtımı’nın da inşasının tamamlanması üzerine toplam 70 ton kapasiteli 5 adet STFA elektronik vinci hizmete girmiştir. Liman 2018 yılı itibariyle özel bir firma tarafından işletilmektedir. 
Kaynak : http://www.samsunport.com.tr/tr/kurumsal/tanitim-ve-tarihce

20170407141341129.jpg

Location:
Samsun Port is located at
Latitude: 41° 18’00’’ North
Longitude: 36° 22’00’’ East

 

Marine hinterland of Samsun Port include Batumi, Poti and Sokhumi ports of Georgia; Sochi, Tuapse, Novorossiysk, Azov in Sea of Azov, Taganrog, Zhdanov, Yalta, Berdyansk, Henichesk ports of Russia; Mis.Kiz-Ogul, Feodosiya, Yalta, Todor, Sevastopol, Yevpatoriyaports in Crimea; Mykolaiv, Odessa, Ilyichevsk ports in Ukraine; Constanta port in Romania and Varna port in Bulgaria.
Samsun port is Turkey's largest port in the Black Sea region. It is the only port on the Black Sea with a railway connection. It has a large hinterland. It is the stopping point of cargoes coming from and to Anatolia. With its railroad and highway connections, Samsun includes the cities of Sinop, Corum, Amasya, Ordu, Sivas, Erzincan, Yozgat, Tokat, Kastamonu, Ankara, Kirsehir, Kayseri, Nigde, Konya, and Malatya in its hinterland.

History:
The first loading-unloading services in Samsun Port were performed by Fishers Association from "Park Pier" belonging to local government, and "Gaz, Zahire, Markopala, Gumruk, Yolcu, Un and Tutun Piers" 6 of which belong to the municipality. These piers were assigned to General Directorate of State Ports Management of the era on 06.01.1944 and transferred to General Directorate of State Railways and Ports on the same date.
Marine transport vessels with and without machines (the boats used in the Black Sea – barges – traction motor) located in the port were obtained and actual operation of the port by the General Directorate started on 01.03.1944.
The port was transferred to Republic of Turkey State Railways Directorate with Law no. 6186 which entered into force on 29.07.1953 and it is still operated by this directorate.
The most serious attempts at the construction of Samsun Port started in 1910 by having an English Consultancy Engineering Organization prepare Studies and Projects. The projects were completed in 1912, but due to the beginning of World War 1, the attempt could not be realized.
Several steps were taken regarding construction of Samsun Port among the development movement which started with the Republic and although laws were enacted which allow construction, applications could not be conducted.
The port remained an open anchorage berth until 1953. However, the increasing cargo traffic in this coastal town which connects Eastern Black Sea Region with Central Anatolia necessitated the construction of a port. Actual phase started when 12,5 million dollars of loan was taken from international banks in the beginning of 1953 for conducting the project of 5 Turkish ports.
The construction of the port was tendered to Rar-Philippe-Hezman Heohtiet engineering company, which is a German Cooperation Organization, on 27.07.1953 and contract started on September 3rd 1953.
While the construction of the port continued, in 1963, 10 electrical cranes with 40 ton capacity were installed on the pier with 776 m area. Again in 1963, 2 conveyor cranes were installed. Moreover, in 1965, conveyor facility was constructed in order to load dry bulk cargo such as iron ore. Later, 2 electrical cranes with 5 ton capacity were added on the pier with 776 m area. In 1990, upon the completion of the construction of Sanayi Rihtimi (Industrial Pier), 5 STFA electronic cranes with a total capacity of 70 tons were commissioned.       

Source:          http://www.samsunport.com.tr/en/about-us/introduction-and-history