Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yaylalar

YOLBUL (NAVIGATION)


2160 metre rakımlı Akdağ Dağının eteğinde kurulmuş ilçede çok geniş yaylalar mevcuttur. Bunlar arasında Ladik Yaylası, Hasırcı Yaylası, Gürcü Yaylası, Büyükkızoğlu Yaylası, Küpecik Yaylası, Çakırgümüş Yaylası ve Aktaş Yaylaları sayılabilir. Bu yaylalar temiz orman havası, olağanüstü elverişli yürüyüş alanları ile sağlık turizmi açısından da hayli önem kazanmaktadır. Ladik Yaylasında her yıl geleneksel Yayla Şenlikleri düzenlenmektedir.

a)    Ladik Yaylası ve Yayla Şenlikleri:

1500 metre rakımlı yaylanın ilçeye uzaklığı 7 km’dir ve yolu stabilize olduğundan her türlü araçla gidilebilir. Yayla evleri mevcut olup suyu da vardır. İlçenin turizm alanında var olan potansiyelini komşu ilçelerimizle paylaşmak, dostluk ve kardeşliği her yönüyle pekiştirmek, gelenek ve göreneklerimizle törelerimizi yeniden ve daha canlı yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel Yayla Şenlikleri yapılmaktadır.

b)    Aktaş Yaylası:

950 metre rakımlı yaylanın ilçeye uzaklığı 9 km’dir. Yolu asfalt olup, her türlü araçla gidilebilir. Yayla evleri mevcut olup suyu da vardır. Ayrıca yayladan Ladik Gölü’nün tamamıyla görünmesi, çam ağaçları ile kaplı oluşu ve her tarafın kır çiçekleri ile süslenmiş olması özellikle insana huzur veren temiz yayla havası nedeniyle ilçe ve yöre halkını kendisine çekmekte ve mesire yeri olarak kullanılmakta olup, potansiyel turizm açısından da gelecek vaat etmektedir.

c)    Küpecik Yaylası:

1600 metre rakımlı yaylanın ilçeye uzaklığı 23 km’dir. Yolun 9 km’lik kısmı asfalt, kalan kısmı stabilize ve düzgün ham yol olup, her türlü araçla ulaşım imkanı vardır. Yayla evleri ve bol miktarda suyu mevcuttur. Bu yaylanın suyunun böbrek taşlarını erittiği halk tarafından söylenmekte olup halk tarafından bu tür hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılmaktadır.

d)    Büyükkızoğlu Yaylası:

1600 metre rakımlı yaylanın ilçeye uzaklığı 10 km’dir. Yolu ham yol olup arazi araçlarıyla gidilebilir. Yayla evleri ve suyu vardır.

e)  Çakırgümüş Yaylası:

1500 metre rakımlı yaylanın ilçeye uzaklığı 12 km’dir. Yolu ham yol olup her türlü araçla ulaşım mümkündür. Yayla evleri ve suyu bulunmaktadır.

f)    Gürcü Yaylası:

1500 metre rakımlı yaylanın ilçeye uzaklığı 5 km’dir. Yolu stabilize olup her türlü araçla gidilebilir. Yayla evleri ve suyu mevcuttur.

 

There are very broad plateaus in the district which is founded on the foothills of the Akdag Mount which has 7086 ft altitude. Among the plateaus, there are Ladik Plateau, Hasirci Plateau, Gurcu Plateau, Buyukkizoglu Plateau, Kupecik Plateau, Cakirgumus Plateau and Aktas Plateau. Plateaus are very important for health tourism due to fresh air and trekking areas. There happens Plateau Festivities in Ladik Plateau every year.

 

a)      Ladik Plateau and Plateau Festivities:

It is 7 km away from the district and has 4921 m altitude. Road to there is appropriate to go with any car. There are plateau homes and water. To improve friendship and memorise our traditions, there happens traditional Plateau Festivities every year.

b)     Aktas Plateau:

It is 9 km away from the district and has 3116 ft altitude. Road to there is appropriate to go with any car. You can see all of the Ladik Lake from here, the plateau is full of pine trees and everywhere is adorned with wild flowers. That peaceful plateau air attracts people from the district ad the town. The plateau is also used as a picnic area and it is promising for tourism. There are plateau homes and water.

c)      Kupecik Plateau:

It is 23 km away from the district and has 5249 m altitude. Only 9 km of the road is asphalt but the rest is also appropriate to go with any car. There are plateau homes and water. Water of this plateau is called to be healing and used by the people there to cure diseases such as kidney stone.

d)     Buyukkizoglu Plateau:

It is 10 km away from the district and has 5249 ft altitude. The road to there is appropriate to go with any car. There are plateau homes and water.

e)      Cakirgumus Plateau:

It is 12 km away from the district and has 4921 ft altitude. The road to there is appropriate to go with any car. There are plateau homes and water.

f)       Gurcu Plateau:

It is 5 km away from the district and has 4921 ft altitude. The road to there is appropriate to go with any car. There are plateau homes and water.

 

عربى

توجد هضاب واسعة جدًا في المنطقة التي تم تأسيسها على سفوح جبل Akdag الذي يبلغ ارتفاعه 7086 قدمًا. من بين الهضاب ، توجد هضبة لاديك وهضبة هاسيرشي وهضبة جوركو وهضبة بويوكيزوغلو وهضبة كوبيشيك وهضبة كاكيرغوموس وهضبة أكتاس. الهضاب مهمة جدًا للسياحة الصحية بسبب الهواء النقي ومناطق الرحلات. تحدث احتفالات الهضبة في هضبة لاديك كل عام.

 
أ) احتفالات هضبة لاديك وهضبة:

يبعد عن المنطقة 7 كم ويبلغ ارتفاعه 4921 م. الطريق إلى هناك مناسب للذهاب بأي سيارة. هناك منازل هضبة ومياه. لتحسين الصداقة وحفظ تقاليدنا ، تقام احتفالات الهضبة التقليدية كل عام.

ب) هضبة أكتاس:

يقع على بعد 9 كم من المنطقة ويبلغ ارتفاعه 3116 قدمًا. الطريق إلى هناك مناسب للذهاب بأي سيارة. يمكنك رؤية بحيرة Ladik كلها من هنا ، الهضبة مليئة بأشجار الصنوبر وفي كل مكان مزين بالزهور البرية. يجذب هواء الهضبة الهادئ الناس من المنطقة والمدينة. تستخدم الهضبة أيضًا كمنطقة نزهة وهي واعدة للسياحة.
ج) هضبة كوبيجيك:

يبعد عن المنطقة 23 كم ويبلغ ارتفاعه 5249 م. 9 كيلومترات فقط من الطريق إسفلتية ولكن الباقي مناسب أيضًا للذهاب بأي سيارة. هناك منازل هضبة ومياه. تسمى مياه هذه الهضبة بالشفاء ويستخدمها الناس هناك لعلاج أمراض مثل حصوات الكلى.

د) هضبة بويوكيزوغلو:
يقع على بعد 10 كم من المنطقة ويبلغ ارتفاعه 5249 قدمًا. الطريق إلى هناك مناسب للذهاب بأي سيارة.
ه) هضبة كاكيرغوموس:

يبعد عن المنطقة 12 كم ويبلغ ارتفاعه 4921 قدمًا. الطريق إلى هناك مناسب للذهاب بأي سيارة.

و) هضبة جوركو:

يقع على بعد 5 كم من المنطقة ويبلغ ارتفاعه 4921 قدمًا. الطريق إلى هناك مناسب للذهاب بأي سيارة. هناك منازل هضبة ومياه.

 

Française
Il y a de très larges plateaux dans le district qui est fondé sur les contreforts du mont Akdag qui a 7086 pieds d'altitude. Parmi les plateaux, il y a le plateau Ladik, le plateau Hasirci, le plateau Gurcu, le plateau Buyukkizoglu, le plateau Kupecik, le plateau Cakirgumus et le plateau Aktas. Les plateaux sont très importants pour le tourisme de santé en raison de l'air frais et des zones de trekking. Il y a des festivités du plateau sur le plateau de Ladik chaque année.
 
a) Plateau de Ladik et Festivités du Plateau :
Il est à 7 km du quartier et a 4921 m d'altitude. La route qui y mène est appropriée pour n'importe quelle voiture. Il y a des maisons de plateau et de l'eau. Pour améliorer l'amitié et mémoriser nos traditions, il y a chaque année les Fêtes traditionnelles du Plateau.

b) Plateau d'Aktas :
Il est à 9 km du quartier et a 3116 pieds d'altitude. La route qui y mène est appropriée pour n'importe quelle voiture. Vous pouvez voir tout le lac Ladik d'ici, le plateau est plein de pins et partout est orné de fleurs sauvages. Cet air paisible de plateau attire les gens du quartier et de la ville. Le plateau est également utilisé comme aire de pique-nique et il est prometteur pour le tourisme.


c) Plateau de Kupecik:
Il est à 23 km du quartier et a 5249 m d'altitude. Seuls 9 km de la route sont asphaltés mais le reste convient également pour aller avec n'importe quelle voiture. Il y a des maisons de plateau et de l'eau. L'eau de ce plateau est appelée à être curative et utilisée par les habitants pour soigner des maladies telles que les calculs rénaux.

d) Plateau de Buyukkizoglu:
Il est à 10 km du district et a une altitude de 5249 pieds. La route qui y mène est appropriée pour n'importe quelle voiture.


e) Plateau de Cakirgumus:
Il est à 12 km du quartier et a 4921 pieds d'altitude. La route qui y mène est appropriée pour n'importe quelle voiture.

f) Plateau de Gurcu:
Il est à 5 km du quartier et a 4921 pieds d'altitude. La route qui y mène est appropriée pour n'importe quelle voiture. Il y a des maisons de plateau et de l'eau.

 

Espanol
Hay mesetas muy amplias en el distrito que se basa en las estribaciones del monte Akdag, que tiene 7086 pies de altitud. Entre las mesetas, se encuentran la meseta Ladik, la meseta Hasirci, la meseta Gurcu, la meseta Buyukkizoglu, la meseta Kupecik, la meseta Cakirgumus y la meseta Aktas. Las mesetas son muy importantes para el turismo de salud debido al aire puro y las áreas de trekking. Todos los años se celebran las festividades de Plateau en Ladik Plateau.
 
a) Fiestas de la meseta de Ladik y la meseta:
Se encuentra a 7 km del distrito y tiene 4921 m de altitud. El camino hacia allí es apropiado para ir con cualquier automóvil. Hay casas de meseta y agua. Para mejorar la amistad y memorizar nuestras tradiciones, todos los años se celebran las tradicionales Fiestas de la Meseta.

b) Meseta de Aktas:
Se encuentra a 9 km del distrito y tiene 3116 pies de altitud. El camino hacia allí es apropiado para ir con cualquier automóvil. Puedes ver todo el lago Ladik desde aquí, la meseta está llena de pinos y todo está adornado con flores silvestres. Ese aire pacífico de la meseta atrae a gente del distrito y de la ciudad. La meseta también se utiliza como área de picnic y es prometedora para el turismo.


c) Meseta de Kupecik:
Se encuentra a 23 km del distrito y tiene 5249 m de altitud. Solo 9 km de la carretera son asfaltados pero el resto también es apropiado para ir con cualquier coche. Hay casas de meseta y agua. El agua de esta meseta está llamada a ser curativa y la gente de allí la utiliza para curar enfermedades como los cálculos renales.

d) Meseta de Buyukkizoglu:

Se encuentra a 10 km del distrito y tiene 5249 pies de altitud. El camino hasta allí es apropiado para ir con cualquier coche.


e) Meseta de Cakirgumus:
Se encuentra a 12 km del distrito y tiene 4921 pies de altitud. El camino hasta allí es apropiado para ir con cualquier coche.

f) Meseta de Gurcu:
Se encuentra a 5 km del distrito y tiene 4921 pies de altitud. El camino hasta allí es apropiado para ir con cualquier coche. Hay casas de meseta y agua.

 

Pусский

В районе есть очень широкие плато, основанные на предгорьях горы Акдаг, высота которой составляет 7086 футов. Среди плато есть плато Ладик, плато Хасирчи, плато Гурджу, плато Буюккизоглу, плато Купецик, плато Чакиргумус и плато Актас. Плато очень важны для оздоровительного туризма из-за свежего воздуха и мест для треккинга. Ежегодно на плато Ладик проходят Праздники Плато.
 
а) Ладикское плато:
Он находится в 7 км от района и находится на высоте 4921 м над уровнем моря. Дорога туда уместна на любой машине. Есть дома на плато и вода. Чтобы укрепить дружбу и запомнить наши традиции, каждый год здесь проводятся традиционные Праздники Плато.

б) Плато Актас:
Он находится в 9 км от района и находится на высоте 3116 футов над уровнем моря. Дорога туда уместна на любой машине. Отсюда видно все Ладикское озеро, плато полно сосен и повсюду украшено дикими цветами. Этот мирный воздух плато привлекает жителей района и города. Плато также используется как место для пикника и является многообещающим для туризма.

в) Плато Купецик:
Он находится в 23 км от района и находится на высоте 5249 м над уровнем моря. Лишь 9 км дороги асфальтировано, но и остальную часть можно проехать на любой машине. Есть дома на плато и вода. Вода этого плато называется лечебной и используется людьми для лечения таких заболеваний, как почечный камень.

г) Плато Бююккизоглу:
Он находится в 10 км от района и находится на высоте 5249 футов над уровнем моря. Дорога туда уместна на любой машине.

д) Плато Чакиргумус:
Он находится в 12 км от района и имеет высоту 4921 фут. Дорога туда уместна на любой машине.

е) Плато Гурку:
Он находится в 5 км от района и находится на высоте 4921 фут. Дорога туда уместна на любой машине. Есть дома на плато и вода.