Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kaya Mezarları


YOLBUL (NAVIGATION)Salıpazarı İlçesi, Cevizli Köyü, Camii Yanı Mahallesindeki  Huma Ahşap Camii bahçesinde yer alan Kaya Mezarı orta boyutlu  kaya kitlesindeki taraçalarda yontularak düzleştirilmiş, bağımsız kaya fasadında konumlandırılmış bir adet oda mezardan oluşmaktadır. Hali hazırda da mezarlık olarak kullanılan bu alanın mevcut işlevinin çok eskiye gittiği bu tespitle anlaşılmaktadır. Sahanın Nekropol olma ihtimali olsa da açıkta sadece bir mezar odası görülebilmektedir. Kaya mezarı tek odalı, üç sekili kaya oda mezarlarına örnek olup soyulmuştur. Salıpazarı ilçesi, Yeşil Köy, Kayadibi Mevkiinde runik yazılı-tamgalı taşlarla iç içe olan kaya mezarları ile aynı özellikleri sergileyen Cevizli Köyü Kaya mezarı aynı kültürün ürünü olduklarını ve yayılım alanını göstermesi bakımından çok önemlidir. Kaya mezarı tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

 

Rock tomb of Salıpazarı consist of one middle sized room prepared by shaping the stone. The location is still used as a graveyard, hence it is thought that the area has been used with same purpose throughout the ages. It is registered as a cultural asset and taken under protection by the Culture and Tourism Ministry.

عربى
يتكون قبر Salıpazarı الصخري من غرفة واحدة متوسطة الحجم تم إعدادها عن طريق تشكيل الحجر. لا يزال الموقع يستخدم كمقبرة ، ومن ثم يُعتقد أن المنطقة قد استخدمت لنفس الغرض على مر العصور. تم تسجيله كأصل ثقافي وتأخذ تحت حماية وزارة الثقافة والسياحة.

Française
Le tombeau rupestre de Salıpazarı consiste en une pièce de taille moyenne préparée en façonnant la pierre. L'emplacement est toujours utilisé comme cimetière, on pense donc que la zone a été utilisée dans le même but pendant des siècles. Il est inscrit comme bien culturel et placé sous la protection du ministère de la Culture et du Tourisme.

Espanol
La tumba de roca de Salıpazarı consiste en una habitación de tamaño medio preparada dando forma a la piedra. La ubicación todavía se usa como cementerio, por lo que se cree que el área se ha utilizado con el mismo propósito durante siglos. Está registrado como bien cultural y protegido por el Ministerio de Cultura y Turismo.

Pусский

Скальная гробница Салипазары состоит из одной комнаты среднего размера, подготовленной путем формовки камня. Место до сих пор используется как кладбище, поэтому считается, что этот район веками использовался с той же целью. Он зарегистрирован как культурный объект и взят под охрану Министерства культуры и туризма.