Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bazlamaç Hoylan Mah. İnusu Türbesi


YOLBUL (NAVIGATION)


DSC_5698.JPG

Bazlamaç Beldesi Hoylan Mahallesi, Yavuz Sokak'ta yer alan türbe "Hüseyinoğlu Türbesi" adıyla da bilinmektedir. Geniş bir ağaçlık alanın içinde yer alan yapı tamamen bölgedeki ahşap camilerin kuruluş tekniğinde inşa edilmiştir. Derinlemesine dikdörtgen plan sergileyen türbenin zemini iri taşlar üzerine oldukça büyük boyutlu kütüklerin belirli aralıklarla dizilip yerleştirilerek yerden 80 cm. yükseltilerek nemden etkilenme oranının en aza indirgenmesi sağlanmıştır. Bu kütükler üzerine iri kirişlerin atılıp döşemenin tahta ile kaplanması, kestane cinsi kalın kütüklerin yontularak ve üst üste yerleştirilerek birbirlerine bağlanması sonucu beden duvarları oluşturulmuştur.  
Türbede zaman zaman tadilat yapıldığı ahşap malzemedeki değişim ile alaturka kiremitlerle değiştirilen Marsilya kiremitlerden ve boya ile yazılmış 1999 yılında tadilat gördüğü ibaresinden anlaşılmaktadır. Kuzey-Güney doğrultusunda, boyuna düzlemeli, dikdörtgen plan sergileyen türbe, mescit olarak da kullanılan giriş bölümü ile defin bölümünden oluşmaktadır.

Inusu Schrine, known as Huseyinoglu Turbesi as well, built by wood with the same interlacing technique just as the other wooden mosques of the town.Due to the renewed woods and tiles,iIt is obvious that the structure has been restored a number of times due to the renewed woods and tiles. The last of these restorations made in 1999.

عربى

Inusu Schrine ، المعروف أيضًا باسم Huseyinoglu Turbesi ، تم بناؤه بالخشب بنفس تقنية التشابك تمامًا مثل المساجد الخشبية الأخرى في المدينة ، نظرًا لتجدد الأخشاب والبلاط ، من الواضح أن الهيكل قد تم ترميمه عدة مرات بسبب للخشب والبلاط المتجدد. تم إجراء آخر هذه الترميمات في عام 1999.

Française
Inusu Schrine, également connue sous le nom de Huseyinoglu Turbesi, construite en bois avec la même technique d'entrelacement que les autres mosquées en bois de la ville. En raison des bois et des tuiles renouvelés, il est évident que la structure a été restaurée plusieurs fois en raison aux bois et aux tuiles renouvelés. La dernière de ces restaurations réalisée en 1999.

Espanol
Inusu Schrine, también conocida como Huseyinoglu Turbesi, construida con madera con la misma técnica de entrelazado que las otras mezquitas de madera de la ciudad. Debido a las maderas y tejas renovadas, es obvio que la estructura ha sido restaurada varias veces debido a las renovadas maderas y tejas. La última de estas restauraciones realizada en 1999.