Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Cüneyd-i Bağdadi Türbesi


YOLBUL (NAVIGATION)


Cini Bağdad adı ile de tanınır. Dibekli köyündedir. Biri yukarıda, diğeri aşağı düzlükte iki adet türbe vardır. Yapı olarak basittir. Sanatsal değeri yoktur. Türbe ile ilgili söylenti şöyledir;

İslam ordularıyla Samsun önlerine gelen Cüneyd adlı yiğit, düzlükte savaşırken kolunun yitirir. Savaşa savaşa bir tepede şehit düşer. Kolunun ve bedeninin düştüğü yerlere birer türbe yapılır. Daha sonra kol gövdenin yanına gömülür ama ertesi gün kolun eski yerine döndüğü görülür.

Türbede yatan şahıs hakkında değişik görüşler vardır. Bunlardan önemlisi, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleridir ki, bu şahsın mezarının Irak’ta olduğu bilinmektedir. Bir görüş de, Bağdadi Haydar adlı bir emir olduğudur ki, Cüneyd-i Bağdadi’nin kelime anlamının Bağdatlı asker olduğu, askerin adının ise Haydar olduğu diğer ve türbe ve mezarlardaki şahısların Haydar’ın askerleri olduğu bir savaş esnasında şehit oldukları yolundadır.

En uygun görüş ise bu şahsın Canik Emiri Cüneyd Bey olduğudur. Cüneyd Bey Selçuklu soyundan olup, Kubadoğlu sülalesindendir ve dönemin Samsun hakimidir. Şehzade Çelebi Mehmet’in tekrar Osmanlı hükümdarlığını kurduğu sırada Cüneyd Bey’in serbest kalmasına izin vermiş fakat daha sonra Amasya Valisi Hamza Bey üzerine gönderilerek büyük mücadeleler yaşanmış, Cüneyd Bey sığındığı Terme dağlarında öldürülmüş ve oraya gömülmüştür. Diğer mezarlar ise Cüneyd Bey’in askerleridir. Türbede dokuz metre uzunluğunda sanduka vardır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cüneyd-i Bağdadi Schrine stands in Dibekli village. There are 2 schrines in the area and they have no artistical value. It is believed that either a warrior has fallen to a hill where schrine located, or a respectful person "Cuneyd-i Bagdadi" buried to the schrine.

عربى
ي
قع Cüneyd-i Bağdadi Schrine في قرية Dibekli. هناك 2 ملاذ في المنطقة وليس لهما قيمة فنية. ويُعتقد أن محاربًا سقط على تلة تقع فيها الملجأ ، أو أن شخصًا محترمًا "كند البغدادي" دفن في القبر.

Française
Cüneyd-i Bağdadi sanctuaire se trouve dans le village de Dibekli. Il y a 2 sanctuaires dans la région et ils n'ont aucune valeur artistique. On pense que soit un guerrier est tombé sur une colline où se trouve le sanctuaire, soit une personne respectueuse "Cuneyd-i Bagdadi" enterrée dans le sanctuaire.

Espanol
El Santuario Cüneyd-i Bağdadi se encuentra en la aldea de Dibekli. Hay 2 santuarios en la zona y no tienen valor artístico. Se cree que un guerrero ha caído a una colina donde se encuentra schrine, o una persona respetuosa "Cuneyd-i Bagdadi" enterrada hasta el santuario.
Pусский

Храм Джунейд-и Багдади находится в деревне Дибекли. В этом районе есть 2 святилища, и они не имеют художественной ценности. Считается, что либо воин упал на холм, на котором находилась святыня, либо почтительный человек «Джунейд-и Багдади» похоронен на склепе.

DSC_5885.JPG