Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

BEDESTEN VE ARASTA

YOLBUL (NAVIGATION)

VEZİRKÖPRÜ (KÖPRÜLÜ) BEDESTEN VE ARASTA

Yapı ilçe merkezinde, Orta Camii Mahallesinde, Orta Camii ile Çifte Hamam arasında bulunmaktadır. Çeşitli yayın, belge ve halk nazarında ‘’Köprülü’’, ‘’Fazıl Ahmet Paşa’’ şeklinde adlandırılan yapıların inşa kitabesi yoktur. Evliya Çelebi, bedesteni çeviren arastadan bahsetmeksizin, bedestenin Hacı Yusuf Ağa hayratı olduğunu bildirmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde, Ayşe Hanım adına düzenlenen, H.Ramazan 1107/M Nisan-Mayıs 1696 tarihli, dört sayfalık Osmanlıca vakfiyede adı sık sık geçen bedesten ve arastaya ait dükkanların vakfiye tarihinden önce inşa edildiği anlaşılmaktadır. Vakfiyede, Ayşe Hanım’ın Vezirköprü’deki vakıf eselerine gelir sağlayan taşınmazlar arasında görülen bedesten ve arastanın inşa ve banisine ışık tutacak bir bilgi bulunmaz.

Bedesten Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; 1950, 1969, 1975, 1998 yıllarında onarılmıştır. 1990 lı yıllarda tütün deposu olarak kullanılan bedestenin, yine bu yıllarda kuzeydeki hariç olmak üzere, kapılarının önündeki eyvanların kapatılarak dükkan olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. 1998 yılı civarındaki restorasyonda, kapı önlerindeki muhdes dükkanların kaldırılarak, kapılar özgün görünüme kavuşturulmuştur. Sadece bedesten ve bedestenin güneydoğu ve batı kenarları karşısındaki dükkanlar ile bu kesimlerdeki taç kapıları içeren restorasyonda o yıllarda sac olan çatı kaplamasının kurşuna dönüştürüldüğü , belirttiğimiz kesimlerdeki dükkan saçaklarının orjinale uygun olarak yenilendiği, dükkan kepenklerinin orijinalde olduğu gibi ahşap camekan yapıldığı, duvarların elden geçirildiği anlaşılmaktadır. Bedestenin zeminine ve sekisine beton dökülerek düzlenmiştir.

2007 itibariyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir şekilde restore edilmiştir. Halen şehrin ticari merkezi konumunda bulunan külliyenin, bedesten haricindeki tüm dükkanları faaliyetlerine devam etmektedir.

Bedesten ve arasta; yaklaşık 77 x 55 m ölçüsünde, geniş bir alana yayılan büyük bir ticari site/ külliye oluşturmaktadır. Külliyenin kuzeyinde sokak aşırı karşısında Orta Camii, güneybatı bitişiğinde Çifte Hamam, doğusunda Hükümet Konağı , batısında yol aşırı karşısında Üzüm Hanı bulunmaktadır. Yapının bulunduğu alan doğudan batıya doğru, hafifçe alçalmaktadır. Külliyenin merkezini , dış cepheleri dükkanlarla sarılı, cephe ortalarında birer kapısı bulunan, dört kubbeyle örtülü bedesten oluşturmakta, bunun dört yanındaki arasta sokaklarının gerisinde ise arastayı oluşturan dükkanlar sıralanmaktadır.

BEDESTEN VE ARASTA2.jpg

Bedestenin duvarlarında büyük ölçüde moloz taşı kullanılmış olup; içte, kemerlerin başlangıcına kadar yer yer tuğlaların da görüldüğü örgüde , ana malzeme moloz taştır. Ancak kapı çerçevelerinde düzgün kesme taşla birlikte iri devşirme blok taşlar görülür. Duvarların üst hizasında pencereler vardır ve bu pencerelerde de düzgün kesme taş işçilik göze çarpar.

Bedestenin içinde yalın bir hava hakimdir. Etkileyici büyük bir boşluk hissi uyandıran yapıya girilince ilk bakışta, ortadaki ayak ve çevresindeki seki dikkat çeker.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditional Turkish Bazaar of Vezirköprü (Bedesten) does not have an inscription on its gate. However, since the structure frequently sited in an Ottoman foundation certificate-charter, written in 1696, it is believed that it was built in early 17th century. Located in the centre of the town, Bedesten renovated in 2007 and today there are a number traditional handicraft shops in it.


عربى

بازار Vezirköprü (Bedesten) التركي التقليدي لا يوجد نقش على بوابته. ومع ذلك ، نظرًا لأن الهيكل كثيرًا ما تم وضعه في ميثاق شهادة التأسيس العثماني ، المكتوب في عام 1696 ، يُعتقد أنه تم بناؤه في أوائل القرن السابع عشر. يقع Bedesten في وسط المدينة ، وقد تم تجديده في عام 2007 ويوجد اليوم عدد من متاجر الحرف اليدوية التقليدية فيه.

Française
Le bazar turc traditionnel de Vezirköprü (Bedesten) n'a pas d'inscription sur sa porte. Cependant, étant donné que la structure est fréquemment située dans un certificat-charte de fondation ottomane, écrit en 1696, on pense qu'elle a été construite au début du XVIIe siècle. Situé au centre de la ville, Bedesten a été rénové en 2007 et abrite aujourd'hui un certain nombre de boutiques d'artisanat traditionnel.

Espanol
El bazar turco tradicional de Vezirköprü (Bedesten) no tiene una inscripción en su puerta. Sin embargo, dado que la estructura se encuentra con frecuencia en un certificado de fundación otomana, escrito en 1696, se cree que fue construido a principios del siglo XVII. Ubicado en el centro de la ciudad, Bedesten se renovó en 2007 y hoy en día hay una serie de tiendas de artesanías tradicionales.

Pусский

Традиционный турецкий базар в Везиркёпрю (Бедестен) не имеет надписи на дверях. Однако, поскольку это сооружение часто упоминается в грамоте османского фонда, написанной в 1696 году, считается, что оно было построено в начале 17 века. Отель Bedesten расположен в центре города. Он был отремонтирован в 2007 году. Сегодня здесь находится несколько традиционных ремесленных мастерских.