Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ÇİFTE HAMAM

YOLBUL (NAVIGATION)

ÇİFTE (ORTA/KÖPRÜLÜ) HAMAM

Hamam ilçe merkezinde, Fazıl Ahmet Paşa Arasta ve Bedesteni’nin bitişiğindedir. Yapının inşa kitabesi yoktur. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın eşi Ayşe Hanım adına düzenlenen, H.Ramazan 1107/M Nisan-Mayıs 1696 tarihli, dört sayfalık Osmanlıca vakfiyede yapının, Ayşe Hatun tarafından ‘müceddeden’’ inşa edildiği kayıtlıdır.

Hamam, 1964-1965 ve 1976 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Son olarak 2007 yılında elden geçirilerek bakımlı ve güzel bir görünüme kavuşturulan yapı, çifte hamam olarak fonksiyonunu sürdürmektedir.

Hamam doğudan batıya doğru alçalan bir arazide oturmaktadır. Yan yana eş büyüklük ve aynı planda inşa edilen çifte hamamın erkekler bölümü, arastaya çıkan bir ara sokağa, kadınlar bölümü ise caddeye açılmaktadır.

Hamam; tromplarla geçilen tek kubbeyle örtülü büyük bir soyunmalık, bunun önünde iki kubbeyle örtülü ılıklık, ılıklığın iki yanında aynalı tonozlarla örtülü tuvalet, bunun da önünde sıcaklık, sıcaklığın bitişiğindeki, su deposu, külhan ve odun deposundan oluşmaktadır. Sıcaklıkta, dört eyvanlı, dört köşe halvetli, klasik bir mekan düzeni görülür. Göbek taşının bulunduğu orta ve köşedeki halvetler kubbe, eyvanlar aynalı tonozlarla örtülüdür. Yapının soyunmalıkları ana çerçeveden biraz içeri çekilmiştir. Duvar köşelerinde pah görülür.


The Turkish bath of Vezirköprü built next to Bedesten. Same as Bedesten though there is no inscription in the building, the structure frequently cited in the same Ottoman foundation certificate-charter, written in 1696. It was built by the order of famous Ottoman Vizier Köprülü Mehmet Pasha's wife Ayşe Hatun. The building renovated in 1965, 1976 and finally in 2007 and today it is still serving the town.

عربى
تم بناء الحمام التركي في Vezirköprü بجوار Bedesten. كما هو الحال في بيدستن ، على الرغم من عدم وجود نقش على المبنى ، فإنه غالبًا ما يتم الاستشهاد به في نفس ميثاق شهادة التأسيس العثماني ، المكتوب عام 1696. وقد تم بناؤه بأمر من زوجة الوزير العثماني الشهير كوبرولو محمد باشا ، عائشة خاتون. تم تجديد المبنى في أعوام 1965 و 1976 وأخيراً في عام 2007 ولا يزال يخدم المدينة حتى اليوم..
Française
Le bain turc est construit à Vezirköprü à côté de Bedesten. Comme à Bedesten bien qu'il n'y ait pas d'inscription sur le bâtiment, il est souvent cité dans la même charte de certificat de fondation ottomane, rédigée en 1696. Il a été construit sur ordre de la célèbre épouse du vizir ottoman de Koprulu Mehmet Pacha, Aisha Khatun. Le bâtiment a été rénové en 1965, 1976 et enfin en 2007 et dessert toujours la ville aujourd'hui.

Espanol
El baño turco está construido en Vezirköprü, junto a Bedesten. Como en Bedesten, aunque no hay inscripción en el edificio, a menudo se cita en el mismo acta de fundación otomana, escrita en 1696. Fue construido por orden de la famosa esposa del visir otomano de Koprulu Mehmet Pasha, Aisha Khatun. El edificio fue renovado en 1965, 1976 y finalmente en 2007 y todavía sirve a la ciudad en la actualidad.

Pусский
Турецкая баня Везиркёпрю построена рядом с Бедестеном. То же, что и Бедестен, хотя в здании нет надписи, оно часто упоминается в том же свидетельстве об оттоманском фундаменте, написанном в 1696 году. Оно было построено по приказу жены знаменитого османского визиря Копрюлю Мехмет-паши Айше Хатун. Здание отреставрировано в 1965, 1976 годах и, наконец, в 2007 году, и сегодня оно по-прежнему обслуживает город.