Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KALE CAMİİ

YOLBUL (NAVIGATION)KALE (TAŞKALE/AYŞE HATUN) CAMİİ

Camii ilçe merkezinde, Taşkale Mahallesinde bulunmaktadır. İnşa kitabesi bulunmayan yapının batısında, avlu duvarının üzerinde, sonradan konulduğu anlaşılan iki satırlık bir kitabe bulunmaktadır. Vakıflar genel Müdürlüğü Arşivinde, Ayşe Hanım adına düzenlen, H.Ramazan 1107/M Nisan-Mayıs 1696 tarihli, dört sayfalık Osmanlıca vakfiyeye göre camii, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın eşi Yusuf Ağa kızı Ayşe Hanım’’ tarafından yaptırılmıştır.Vakfiyede camiden başka Ayşe Hanım’ın Vezirköprü’de inşa ettirdiği camiden(Toprakkale Camii) Taşkale içinde yaptırdığı bir çamaşırhaneden , çarşı içinde inşa ettirdiği ‘’iki kıt’a’’ hamamdan, yaptırdığı bir takım çeşme ve bunların suyollarından söz edilmektedir. Vakfiyeye göre camii, yakınında bir veya daha fazla çeşme ve çamaşırhaneyle birlikte inşa edilmiştir.

1943 depreminde camiinin minaresinin ve son cemaat yeri kubbelerinin yıkıldığı, 1960’dan sonra aslına uygun olarak yenilendikleri anlaşılmaktadır.Minarenin orijinale benzetilerek yenilendiği düşünülebilir. 2006 yılında vakıflarca elden geçirilen yapı bakımlı bir vaziyette olup ibadete açıktır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The mosque, built in the town centre,  has no inscription. However according to archives, it was made by the order of Ottoman Vizier's wifer Ayşe Hanım in the 17th century. There is also a laundry and fountain built nearby it during the same era. Due to 1943 earthquake, the minaret and some of the domes of the building collapsed and in 1960 they were built according to its origins. In 2006 the mosque renovated again and today it is still in use.

عربى
المسجد الذي بني في وسط المدينة ليس به نقش. ومع ذلك ، وفقًا للأرشيفات ، فقد تم إعداده بأمر من زوجة الوزير العثماني عائشة هانم في القرن السابع عشر. يوجد أيضًا مغسلة ونافورة تم بناؤها بالقرب منها خلال نفس الحقبة. بسبب زلزال عام 1943 ، انهارت المئذنة وبعض قباب المبنى ، وفي عام 1960 تم بناؤها وفقًا لأصولها. في عام 2006 تم تجديد المسجد مرة أخرى ولا يزال قيد الاستخدام حتى الآن.

Française
La mosquée, construite au centre-ville, n'a pas d'inscription. Cependant, selon les archives, il a été fabriqué sur ordre de l'épouse du vizir ottoman Ayşe Hanım au 17ème siècle. Il y a aussi un lavoir et une fontaine construits à proximité à la même époque. En raison du tremblement de terre de 1943, le minaret et certains des dômes du bâtiment se sont effondrés et en 1960 ils ont été construits selon ses origines. En 2006, la mosquée a été rénovée à nouveau et aujourd'hui, elle est toujours utilisée.

Espanol
La mezquita, construida en el centro de la ciudad, no tiene inscripción. Sin embargo, según los archivos, fue hecho por orden de la esposa del visir otomano Ayşe Hanım en el siglo XVII. También hay un lavadero y una fuente construidos cerca de él durante la misma época. Debido al terremoto de 1943, el minarete y algunas de las cúpulas del edificio se derrumbaron y en 1960 se construyeron según sus orígenes. En 2006 la mezquita se renovó nuevamente y hoy todavía está en uso.

Pусский
Мечеть, построенная в центре города, не имеет надписи. Однако согласно архивам, он был изготовлен по заказу жены османского визиря Айше Ханым в 17 веке. Рядом с ним в ту же эпоху построены прачечная и фонтан. Из-за землетрясения 1943 года минарет и некоторые купола здания обрушились, и в 1960 году они были построены в соответствии с его происхождением. В 2006 году мечеть снова отремонтировали, и сегодня она используется до сих пор.