Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KURT KÖPRÜ


YOLBUL (NAVIGATION)

TEKKEKIRAN (VEZİRKÖPRÜ)-KAYABAŞI(HAVZA) KÖYLERİ SINIRINDA KURT KÖPRÜ

Köprü, Vezirköprü- Havza sınırını çizen İstavloz Çayı üzerinde, Vezirköprü’ye bağlı Tekkekıran Köyü ile Havza’ya bağlı Kayabaşı Köyü arasında yer almaktadır.

İnşa kitabesi bulunmayan köprünün, ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Köprünün mimari görünüşü, malzeme ve teknik özellikleri, erken dönemlere işaret etmektedir.

Yapı güneybatı- kuzeydoğu doğrultusunda uzanan vadinin dar bir yerinde, kayalık iki yaka arasında kurulmuştur. Boyu 87 m, genişliği ortalama 4.60 m, yüksekliği 13.50 olan köprünün, ortasında bulunan ayak üzerinde sivri kemerli iki gözü, yapının esasını oluşturur. Bunların doğusunda, daha küçük, sivri kemerli bir başka göz, batıda ise küçük sivri bir boşaltma kemeri görülür.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kurtköprü bridge, standing on Istavroz river, delineates Veziröprü-Havza town border. There is no evidence in regards to the year of built or the builder of the structure. The architectural design and the features of the bridge demonstrates that it was built in early ages. The bridge has a 87m longitutude, 4.60m wide and 13.50m height.

عربى
جسر Kurtköprü ، يقف على نهر Istavroz ، يحدد حدود مدينة Veziröprü-Havza. لا يوجد دليل فيما يتعلق بسنة البناء أو منشئ الهيكل. يوضح التصميم المعماري وميزات الجسر أنه تم بناؤه في العصور المبكرة. يبلغ طول الجسر 87 م وعرضه 4.60 م وارتفاعه 13.50 م.

Française
Le pont Kurtköprü, situé sur la rivière Istavroz, délimite la frontière de la ville de Veziröprü-Havza. Il n'y a aucune preuve en ce qui concerne l'année de construction ou le constructeur de la structure. La conception architecturale et les caractéristiques du pont démontrent qu'il a été construit à des âges précoces. Le pont a une longueur de 87 m, une largeur de 4,60 m et une hauteur de 13,50 m.

Espanol
El puente Kurtköprü, situado sobre el río Istavroz, dibuja la frontera de la ciudad de Veziröprü-Havza.No hay evidencia con respecto al año de construcción o el constructor de la estructura.El diseño arquitectónico y las características del puente demuestran que fue construido en edades tempranas.El puente tiene 87 m de longitud, 4,60 m de ancho y 13,50 m de altura.

Pусский

Мост Курткёпрю, стоящий на реке Иставроз, очерчивает границу города Везирёпрю-Хавза. Нет никаких свидетельств относительно года постройки или строителя сооружения. Архитектурный дизайн и особенности моста показывают, что он был построен в раннем возрасте. Мост имеет длину 87 м, ширину 4,60 м и высоту 13,50 м.

Genel ölçüleri ve kemer açıklığıyla etkileyici bir görünüm veren köprünün inşa malzemesi ilginçtir. Zeminden yaklaşık 5.50 m’ye kadar taş, bunun üstünde ise bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla kullanılmıştır. Aşağı kesimlerdeki kimi kaba yontu, kimi düzgün taşlar arasında Roma veya Bizans’tan devşirilmiş kimileri bezeli taşlar görülmektedir. Genel olarak bakıldığında, taş sıralarında ve taş boyutlarında bir düzensizlik dikkat çekmektedir. Taşlarda beyaz, kiremide çalan kırmızımtırak bir renk ve az miktarda siyah görülmektedir. Ortadaki büyük kemerlerin karnında üzengi hizasından başlayarak yukarıya doğru periyodik aralıklarla sağ ve sol kenarlarda karşılıklı olmak üzere 0.20 m civarında delikler görülmektedir. Deliklerin ayrım gözetmeksizin hem taş, hem de tuğla sıralarına denk düştüğü dikkat çekmektedir


kurtköprü.jpg