Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

NAMAZGAH CAMİİ

YOLBUL (NAVIGATION)

NAMAZGAH CAMİİ

Cami, ilçe merkezinde, Köprülüler Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Yapı, tarihi namazgaha 40-50 m mesafede bulunduğundan bu adla anılmaktadır. Caminin inşa kitabesi yoktur. Bazı yayınlarda bugünkü caminin yerindeki eski caminin köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı, 1906 depreminde yıkılarak sadece minber ve mihrabı kaldığı, 1915 yılında aynı yerde mahalle sakinleri tarafından şimdiki caminin yaptırıldığı belirtilmektedir. Köprülü Mehmet Paşa adına düzenlenen H.Zilkade 1061 /M Ekim 1654 tarihli vakfiyede, paşanın kasabada inşa ettirdiği yapılar ve vakıflar arasında yapıdan söz edilmediği görülmektedir.

Yapı 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından elden geçirilerek güzel bir görünüme kavuşturulmuştur. Bu onarımda kuzey ve batısında caddelerle çevrilen caminin doğu bitişiğine, sonradan eklenen bölüm kaldırılmıştır. Ayrıca yapının kiremit kaplı çatısı aktarılmış, yapının kuzeydoğu bitişiğinde bulunan çeşme de ön cephesi kuzeye bakacak şekilde 90 derece döndürülerek tamir edilmiştir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The mosque is located in the centre on Köprülüler street. There is no inscription regarding the construction date of the mosque. According to some resources, the original mosque built by the order of Ottoman Vizier Köprülü Mehmet Pasha collapsed during 1905 earthquake. Later locals built another mosque to the same place in 1915.  In 2008 the mosque renovated again and today it is still in use.

عربى
ي
قع المسجد في وسط شارع Köprülüler. لا يوجد نقش على تاريخ بناء المسجد. وفقًا لبعض المصادر ، انهار المسجد الأصلي الذي تم بناؤه بأمر من الوزير العثماني كوبرولو محمد باشا خلال زلزال عام 1905. فيما بعد قام السكان المحليون ببناء مسجد آخر في نفس المكان في عام 1915. في عام 2008 تم تجديد المسجد مرة أخرى واليوم لا يزال قيد الاستخدام.

Française
La mosquée est située au centre sur la rue Köprülüler. Il n'y a aucune inscription concernant la date de construction de la mosquée. Selon certaines sources, la mosquée d'origine construite sur ordre du vizir ottoman Köprülü Mehmet Pacha s'est effondrée lors du tremblement de terre de 1905. Plus tard, les habitants ont construit une autre mosquée au même endroit en 1915. En 2008, la mosquée a été rénovée à nouveau et aujourd'hui, elle est toujours utilisée.

Espanol
La mezquita está ubicada en el centro de la calle Köprülüler. No hay inscripción sobre la fecha de construcción de la mezquita. Según algunos recursos, la mezquita original construida por orden del visir otomano Köprülü Mehmet Pasha se derrumbó durante el terremoto de 1905. Más tarde, los lugareños construyeron otra mezquita en el mismo lugar en 1915. En 2008, la mezquita se renovó nuevamente y hoy todavía está en uso.

Pусский

Мечеть расположена в центре на улице Кёпрюлюлер. Нет надписи о дате постройки мечети. Согласно некоторым источникам, первоначальная мечеть, построенная по приказу османского визиря Кёпрюлю Мехмет-паши, разрушилась во время землетрясения 1905 года. Позже местные жители построили на том же месте еще одну мечеть в 1915 году. В 2008 году мечеть снова отремонтировали, и сегодня она используется до сих пор.Caminin kıble yönünde hemen yanı başında, ‘’Köprülü Mehmet Paşa Camii’’ adı verilen yen ve büyük bir cami yaptırılmıştır. Namazgah Camii’ne adını veren tarihi Namazgah, yeni caminin kıble duvarına birkaç metre, Namazgah Camii’ne ise yaklaşık 50 m mesafededir. Yapının giriş cephesinde, yarım boy briket duvarla çevrili küçük bir avlu son restorasyonda kaldırılmıştır.

Düz bir alanda inşa edilen caminin, dikine dikdörtgen şeklindeki harimi önünde, kapalı bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Harim ve son cemaat yeri içten düz tavan, dıştan dört omuz kırma çatıyla örtülüdür. Cami duvarları içten ve dıştan sıvalıdır. Duvar köşelerinde, duvara gömülü halde ahşap dikmeler görülmektedir.Harimin kuzeyinde bir mahfil katı, son cemaat yerinin güneybatı köşesinde bir minare yer alır.