Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ŞAHİNKAYA KANYONU ve TEKNE GEZİLERİ


YOLBUL (NAVIGATION)
ŞAHİNKAYA KANYONU

Kızılırmak, aşağı kesiminde, Gökırmak kolu ile birleşip, ikinci keskin dirseğini çizdikten sonra oldukça geniş tabanlı bir vadi içeri­sinde salınarak akar. Birçok kesimlerinde büyük çeltik tarlalarına yer verecek yığınaklar ve adalar teşkil ettikten sonra, Vezirköprü'nün 17 km. kadar kuzeybatısında bulunan  ve Şahinkaya (veya Şahinkayası) adı verilen mevkide birdenbire darlaşan çok dik yamaçlı bir boğaza girer. Takriben 5 km uzunluğunda bulunan bu boğazdan Kuruçay Köyü yakınlarında çıkan Kızılırmak yeniden genişleyen ve yayvanlaşan bir vadi ile Karadeniz’e doğru yoluna devam eder . Bu iki geniş ve yayvan vadi arasındaki 5 km’lik çok dar ve sarp yamaçlı  boğaz, klâsik tarifine uygun bir yarma vadidir .şahinkaya.jpg
WhatsApp Image 2021-07-27 at 14.46.08.jpeg
WhatsApp Image 2021-07-27 at 14.46.08(1).jpeg
WhatsApp Image 2021-07-27 at 14.44.47(2).jpeg
WhatsApp Image 2021-07-27 at 14.44.46.jpeg


Yamaçlarının çok dik ve dar oluşu ile ideal bir baraj yeri manza­rası arz eden  Şahinkaya Yarma vadisi, görünüşünün muhteşemliğiyle civarından her geçenin dikka­tini çeken bir yer olması yanında; teşekkül tarzının açıklanması ile yalnız Kızılırmak vadisinin tekâmül safhalarına değil, Anadolu’nun hiç olmazsa kuzey kesiminin gelişme devrelerine ışık tutacak özellik­te olması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu sebepten Kızılırmak'ın aşağı kesiminde, birbiri ardınca görülen 3-4 boğazdan en dikkati çekenidir.


Kanyon, 1988 yılında tamamlanan Altınkaya Baraj Gölü’nün içerisinde kalıyor. Yaklaşık 5 km uzunluğunda ve yüzlerce metre yükseklikte sarp kayalıklar arasında kalan Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü Kanyonu şeklinde de anılıyor. Kızılırmak’ın binlerce yılda aşındırarak var ettiği bir doğa harikası olan bu kanyon, baraj gölünün suyu yükseltmesi ile bugünkü görünümüne bürünmüş. Bir keçinin dahi güçlükle çıkacağı zorlu yamaçlar, gür ve bir o kadar da yeşil bitki örtüsü ile inanılmaz bir doğa harikasıdır. Manzaranın tadına yaklaşık 40 dakika süren Şahinkaya Kanyonu tekne turu etkinlikleri ile varabilirsiniz. İnsanlar tekne turunda aşağıdan görünümü sizlere devasa gelecek yamaçları fotoğraflamak ile anı yaşamak arasında kalıyor. Kanyona, Türkmen Köyü ve Vezirsuyu Tabiat Park'ından olmak üzere 2 farklı noktadan tekne gezileri düzenlenmektedir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şahinkaya Valley is located 17 km northwest side of Vezirköprü in the Altınkaya Dam Lake which was completed in 1988. The Canyon laying between steep cliffs is about 5 km long and hundreds of meters high, known as "Vezirköprü Kanyonu" as well.  The Valley shaped by the erosion caused by the flow of Kızılırmak River and has took its current appereance with the construction of the dam. The challenging slopes that even a goat can barely climb, and the green nature of the valley forms a natural wonder. You may enjoy the view with boat trip which takes almost forty minutes. There are two different departure points of boat trips namely ; Türkmen Köyü and Vezirköprü Tabiat Parkı.

عربى

يقع وادي شاهينكايا على بعد 17 كم من الجانب الشمالي الغربي من فيزيركوبرو في بحيرة سد ألتنكايا التي اكتملت في عام 1988. ويبلغ طول الوادي بين المنحدرات شديدة الانحدار حوالي 5 كم وارتفاع مئات الأمتار ، والمعروف أيضًا باسم "فيزيركوبرو كانيونو". شكل الوادي نتيجة الانجراف الناجم عن تدفق نهر كيزيلرماك واتخذ مظهره الحالي مع بناء السد. المنحدرات الصعبة التي بالكاد يستطيع الماعز تسلقها ، والطبيعة الخضراء للوادي تشكل عجائبًا طبيعية. يمكنك الاستمتاع بالمنظر برحلة بالقارب تستغرق ما يقرب من أربعين دقيقة. هناك نقطتا انطلاق مختلفتين لرحلات القوارب وهما ؛ Türkmen Köyü و Vezirköprü Tabiat Parkı.

Française
La vallée de Şahinkaya est située à 17 km au nord-ouest de Vezirköprü dans le lac du barrage Altınkaya qui a été achevé en 1988. Le canyon situé entre des falaises abruptes mesure environ 5 km de long et des centaines de mètres de haut, également connu sous le nom de "Vezirköprü Kanyonu". La vallée a été façonnée par l'érosion causée par le débit de la rivière Kızılırmak et a pris son aspect actuel avec la construction du barrage. Les pentes difficiles que même une chèvre peut à peine gravir et la nature verdoyante de la vallée forment une merveille naturelle. Vous pouvez profiter de la vue avec une excursion en bateau qui dure près de quarante minutes. Il existe deux points de départ différents des excursions en bateau à savoir ; Türkmen Köyü et Vezirköprü Tabiat Parkı.

Espanol
El valle de Şahinkaya se encuentra a 17 km del lado noroeste de Vezirköprü en el lago de la presa Altınkaya, que se completó en 1988. El cañón que se encuentra entre acantilados escarpados tiene aproximadamente 5 km de largo y cientos de metros de altura, también conocido como "Vezirköprü Kanyonu". El valle formado por la erosión causada por el flujo del río Kızılırmak y ha tomado su apariencia actual con la construcción de la presa. Las desafiantes pendientes que incluso una cabra puede escalar, y la naturaleza verde del valle forman una maravilla natural. Puede disfrutar de la vista con un viaje en barco que dura casi cuarenta minutos. Hay dos puntos de partida diferentes de los viajes en barco, a saber; Türkmen Köyü y Vezirköprü Tabiat Parkı.

Pусский

Долина Шахинкая расположена в 17 км к северо-западу от Везиркёпрю в озере Алтынкая плотина, строительство которого было завершено в 1988 году. Каньон, лежащий между крутыми скалами, имеет длину около 5 км и высоту в сотни метров, также известный как «Везиркёпрю каньону». Долина, образованная эрозией, вызванной течением реки Кызылырмак, приобрела свой нынешний вид после строительства плотины. Сложные склоны, по которым с трудом может подняться даже козел, и зеленая природа долины - это чудо природы. Вы можете насладиться видом во время прогулки на лодке, которая занимает почти сорок минут. Есть два разных пункта отправления морских прогулок, а именно; Türkmen Köyü и Vezirköprü Tabiat Parkı.