Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

VEZİRKÖPRÜ SEMAVERİ


YOLBUL (NAVIGATION)

VEZİRKÖPRÜ SEMAVER.jpg

Türkler binlerce yıldır çeşitli ot ve ağaç yapraklarından kimi zaman sütle kimi zaman başka çeşniler de katarak ama özellikle suda kaynatarak elde ettikleri çayı içiyorlardı. Çay kültürünün ayrılmaz bir parçası haline dönüşen semaver ise 18. Yüzyıldan itibaren Urallar ve çevresinde görülmeye başlandı. Tula Bölgesinde ise geliştirildi. Adını Rusçada “kendi kendine” anlamına gelen “samo” ve “kaynamak” anlamına gelen “varit” sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturdu. Anadolu’ya göç eden Tatarlar sayesinde de özellikle Vezirköprü ve Havza civarında kendine yeni bir vatan edinmiş oldu. Vezirköprü'de semaverler yassı tip olarak yapılır. Yuvarlak tipli semaverler ise Rus tipi semaver olarak bilinir. Semavercilerin el işi ve göz nuruyla ince ince işlediği semaverler daha çok galvanizli sac, bakır ve pirinçten üretilmektedir. Vezirköprü Semaveri de 26.09.2017 tarihinde 299 sayılı kararla Mahreç türünde Coğrafi İşaret olarak tescillenmiştir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The samovar, which has become a partner of tea first used in Russia during the 18th century. It was developed in the Tula Region. Thanks to the Tatars those migrated to Anatolia, Samovar gained a new homeland, especially around Vezirköprü and Havza. In Vezirköprü, samovars are made in flat type. Round type samovars on the other hand are known as Russian type samovars. They are made by copper and brass. Vezirköprü Semaveri was also registered as a geogrophical sign of the town in.2017.

عربى
الساموفار ، الذي أصبح شريكًا للشاي الذي استخدم لأول مرة في روسيا خلال القرن الثامن عشر. تم تطويره في منطقة تولا. بفضل التتار الذين هاجروا إلى الأناضول ، اكتسب ساموفار وطنًا جديدًا ، خاصة حول فيزيركوبرو وهازة. في Vezirköprü ، تُصنع السماور من النوع المسطح. من ناحية أخرى ، تُعرف السماور من النوع المستدير باسم السماور من النوع الروسي. إنها مصنوعة من النحاس والنحاس الأصفر. تم تسجيل Vezirköprü Semaveri أيضًا كعلامة جغرافية للمدينة في عام 2017.

Française
Le samovar, qui est devenu un partenaire du thé utilisé pour la première fois en Russie au XVIIIe siècle. Il a été développé dans la région de Toula. Grâce aux Tatars qui ont migré en Anatolie, Samovar a gagné une nouvelle patrie, en particulier autour de Vezirköprü et Havza. À Vezirköprü, les samovars sont fabriqués à plat. Les samovars de type rond, en revanche, sont connus sous le nom de samovars de type russe. Ils sont faits de cuivre et de laiton. Vezirköprü Semaveri a également été enregistré comme signe géographique de la ville en 2017.

Espanol
El samovar, que se ha convertido en un socio del té utilizado por primera vez en Rusia durante el siglo XVIII. Fue desarrollado en la Región de Tula. Gracias a los tártaros, los que emigraron a Anatolia, Samovar ganó una nueva patria, especialmente alrededor de Vezirköprü y Havza. En Vezirköprü, los samovares se fabrican en tipo plano. Los samovares de tipo redondo, por otro lado, se conocen como samovares de tipo ruso. Están hechos de cobre y latón. Vezirköprü Semaveri también se registró como un signo geogrófico de la ciudad en 2017.

Pусский

Самовар, ставший спутником чая, впервые начали употреблять в России в 18 веке. Разработан в Тульской области. Благодаря татарам, переселившимся в Анатолию, Самовар обрел новую родину, особенно вокруг Везиркёпрю и Хавза. В Везиркёпрю самовары изготавливают плоского типа. С другой стороны, самовары круглого типа известны как самовары русского типа. Они сделаны из меди и латуни. Везиркёпрю-Семавери также был зарегистрирован как геогрофический знак города в 2017 году.