Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarihi Göğceli Camii

YOLBUL (NAVIGATION)


Türkiye sınırları içinde ayakta kalabilen  en eski ahşap cami olarak kabul edilen Göğceli Cami, Çay Mahallesi Göğceli Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Cami, ahşaptan yığma tekniğiyle inşa edilmiş mimarinin en güzel örneklerinden birisidir. İnşa kitabesi bulunmayan caminin kayıtlı bir vakfiyesine de rastlanılmamıştır. Yurtdışından gelen bilim adamlarının binadan aldığı ahşap numuneler üzerinde yaptığı testler sonucunda caminin 1206 yılında inşa edildiği, önündeki revakın 1335 yılında eklendiği veya onarıldığı anlaşılmıştır. Cami ahşaptan yığma tekniğinde, köşeleri kurtboğazı geçmelerle duvar boyunca tek parça olarak uzatılan ahşap perdelerle inşa edilmiştir. Yapıda çivi kullanılmamıştır. Yapıda dövme demir çivi yalnız direk başlarının kirişlere bağlantısında ve harim kısmında revak bölümlerine doğru uzanan merteklere yapılan eklerde kullanılmıştır.

Duvarlar, direkler, direk başları, kirişler, mertekler gibi yapının birçok yerinde karaağaç, dışbudak ve kestane gibi ağaçlar kullanılmıştır. Duvarlarda tek parça olarak kullanılan kalaslar yaklaşık 15-18 cm kalınlığında, 50-70 cm  eninde ve yaklaşık 12-20 m uzunluğundadır. Ahşap cami taşınabilir özelliktedir. Yapının tabanı büyük taşlar üzerine yerleştirilmiş kütükler yardımıyla yerden 60-70 cm yükseltilmiştir. Alttaki derinlik yapının hava almasını, nemi ve çürümeyi önlemek için açılmıştır. Yapının iç tavan süslemeleri yer yer solmuş ve dökülmüştür. Kuzey kısmı hafif dönel olan çatısı üç omuzlu kırma çatıdır ve alaturka kiremitle örülüdür. Yapı, 2007 yılında kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir. Harimde aşık, mertek ve direklerde aşı, çatı tahtalarında kök boyalarıyla yapılmış kalemiçi nakışlar görülmektedir. Camideki klasik motif ve kompozisyon düzeni nakışların erken Osmanlı Dönemi'nde başlayıp klasik devir sonundaki bir dönemde yapılmış olabileceği düşünülmektedir. 

Gogceli Mosque, which is believed to be the oldest wooden mosque within the borders of Turkey, is located in Cay Mahallesi Gogceli Cemetery. The mosque is one of the most beautiful examples of the architecture built with wooden masonry. As a result of the tests carried out by scientists from abroad on wooden samples taken from the building, it was understood that the mosque was built in 1206 and the portico in front of it was added or repaired in 1335. The mosque was built with wooden masonry technique, with wooden curtains extended as a single piece along the wall by so called wolf-throat inserts at the corners. No nails were used in the construction. The mosque is still in service.


عربى
يقعمسجد Göğceli ،الذييُقالإنهأقدممسجدخشبيعلىالحدودالتركية،فيمقبرة Çay Mahallesi Göğceli. المسجدمنأروعالأمثلةعلىالعمارةالمبنيةبالحجارةالخشبية. نتيجةللاختباراتالتيأجراهاعلماءأجانبعلىعيناتخشبيةمأخوذةمنالمبنى،كانمفهوماًأنالمسجدقدبنيعام 1206 وأضيفرواقأمامهأورممعام 1335. تمبناءالمسجدمنالخشبالحجريالتقني،معستائرخشبيةممتدةفيقطعةواحدةعلىطولالجداربواسطةمايسمىحلقالذئبيُدرجفيالزوايا. لميتماستخدامأيمساميرفيالبناء. المسجدلايزالقيدالاستخدام.

Française
La mosquée Göğceli, qui serait la plus ancienne mosquée en bois des frontières turques, est située dans le cimetière Çay Mahallesi Göğceli. La mosquée est l'un des plus beaux exemples de l'architecture construite en maçonnerie de bois. À la suite des tests effectués par des scientifiques étrangers sur des échantillons de bois prélevés dans le bâtiment, il a été entendu que la mosquée a été construite en 1206 et le portique devant a été ajouté ou réparé en 1335. La mosquée a été construite en bois technique de maçonnerie, avec des rideaux en bois prolongés d'un seul tenant le long du mur par des inserts dits en gorge de loup aux angles. Aucun clou n'a été utilisé dans la construction. La mosquée est toujours en service.

Espanol
La mezquita de Göğceli, que se dice que es la mezquita de madera más antigua de las fronteras turcas, se encuentra en el cementerio de Çay Mahallesi Göğceli. La mezquita es uno de los mejores ejemplos de arquitectura construida en mampostería de madera. Como resultado de las pruebas realizadas por científicos extranjeros en muestras de madera tomadas del edificio, se entendió que la mezquita fue construida en 1206 y el pórtico de enfrente fue agregado o reparado en 1335. La mezquita fue construida en madera de mampostería técnica, con cortinas de madera extendidas en una sola pieza a lo largo de la pared mediante los llamados insertos de garganta de lobo en los ángulos. No se utilizaron clavos en la construcción. La mezquita todavía está en uso.

Pусский

La mezquita de Göğceli, que se dice que es la mezquita de madera más antigua de las fronteras turcas, se encuentra en el cementerio de Çay Mahallesi Göğceli. La mezquita es uno de los mejores ejemplos de arquitectura construida en mampostería de madera. Como resultado de las pruebas realizadas por científicos extranjeros en muestras de madera tomadas del edificio, se entendió que la mezquita fue construida en 1206 y el pórtico de enfrente fue agregado o reparado en 1335. La mezquita fue construida en madera de mampostería técnica, con cortinas de madera extendidas en una sola pieza a lo largo de la pared mediante los llamados insertos de garganta de lobo en los ángulos. No se utilizaron clavos en la construcción. La mezquita todavía está en uso.