Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ahşap Ambarlar

YOLBUL(NAVIGATION)  
Gerek yapı tekniği bakımından gerekse ahşap süslemeleri  bakımından Türk oyma sanatının izlerini taşıyan Alaçam ahşap ambarları, her dönem ilgi görmüştür.

ahşap ambar1.jpg

Hepimizin bildiği gibi ambarlar  buğday, mısır ve farklı tahıl ürünlerini saklamak amacıyla kullanılıyor. İlçemiz köylerinde bulunan  ambarlar ahşap mimari ve süsleme bakımından da önem arz etmektedirler. Türk oyma sanatı izlerini süslemelerde ve inşa tekniğinde bulma imkanına sahibiz.

Alaçam ilçesi köylerinde yoğun olarak karşılaştığımız ahşap ambarların yapım tekniğini kısaca incelersek, bölgede yoğun bir şekilde bulunan çam ağacından imal edilmiş, ahşap perdelerin birbirine geçirilmesi suretiyle çantı tekniğiyle yapılmış,  köşeler kurt boğazı geçme yöntemiyle bağlanmıştır. Ambarlar genellikle kareye yakın bir form göstermektedirler. Üzerleri kırma çatı ile kapatılmış, çatının orijinalinde alaturka kiremit ile kapatılmış olduğunu düşünmekteyiz. Ambarlar arazi yapısına sağlamlık kazandırmak amacıyla toprak zemine bağlanmış diğer kısımlar ise tomruklardan oluşturulan platform  üzerine oturtulmuştur. Platform üzerine oturtulması arazi yapısının engebeli olmasının yanında, Karadeniz nemli bir havaya sahip olduğundan ambar içindeki ürünün bozulmasını önlemek hem de istenmeyen canlıların ambar içerisine girmesini engellemeyi amaçlanmıştır. Ambar kapılarına ayrı bir önem verildiği gözlerden kaçmamaktadır. Ambar kapılarının ahşap oyma ve ahşaba farklı şekiller vermek suretiyle süslendiği görülmektedir. Kapılarının metal kabaralar ve çiçek motifleriyle bezendikleri de gözlenmektedir. Ambarların çatı kısımlarında geometrik bezemeler ve çiçek motiflerine de rastlanmaktadır. Günümüzden 100-150 yıl öncesinde yapılan bu ambarların küçük onarımlarla hala kullanıldıklarını görmekteyiz. Ayrıca ambarların üzerinde yer alan harf ve rakamlardan onların daha önceki yerlerinden taşınma suretiyle şimdi bulundukları alanda yeniden inşa edildiklerini ve yöre halkının günlük hayatlarında ne kadar değerli olduklarını tespit etmiş oluyoruz.

Arazi yapısı, iklim ve ağaç çeşitlerinin bol ve dayanıklı olması ile birlikte ortaya çıkan ve önemli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik tasarlanıp imal edilen ahşap ambarlar, sadece saklama amaçlı olmayıp göze de hitap eden birer sanat eserleridir. Doğanın sunduğu imkanlar, ustaların elinde birer sanat eserine dönüşmüştür. Bundan dolayı ahşap ambarlar korunmalı, tanıtımları yapılmalı ve turizme kazandırılmalıdır. Bu çalışmaları yapmak kültürümüze ve tarihimize karşı bir borçtur. 

                                                                                                                      

Kaynak:  Serpil AKSOY  / ARKEOLOG

          

ahşap ambar2.JPG

    

WOODEN WAREHOUSES
Illustrating the samples of wooden ornaments and Turkish wood carving art, Alacam's wooden warehouses have always been an attraction point. These warehouses are built in order to store and protect corn, wheat or other grain products and are made by pine trees which are abundant in Alacam district. Generally, their form is square and are built by interlacing the logs together without using nails. Most of the warehouses are located on logs to protect the products from rodents . On the roof of these warehouses, some ornaments can be observed as well. Built around 100-150 years ago, these structures are still serving to villagers, and as they are movable, some of them are relocated in time.


Lagerhäuser aus Holz
Alacams Holzlager waren schon immer Beispiele von Holzornamenten und der Türkischen Holzschnitzkunst. Dies war ‎schon immer ein Anziehungspunkt. Dieses Lagerhaus wurde gebaut, um Mais, Weizen oder andere Getreideprodukte zu ‎lagern und zu schützen, und wird von Kiefern hergestellt, die in Alacam reichlich vorhanden sind. Im Allgemeinen ist ihre ‎Form quadratisch und wird durch das Ineinandergreifen der Bäume ohne Nägel gebaut. Die meisten Lagerhäuser befinden ‎sich auf Baumstämmen, um die Nagetiere zu verhindern. Auf dem Dach der Lagerhallen sind einige Ornamente zu sehen. ‎Vor etwa 100-150 Jahren erbaut, dienen diese Gebäude den Dorfbewohnern und sind aufgrund ihrer Beweglichkeit ‎teilweise umgesiedelt.‎

عربى
مستودعات خشبية
لتوضيح عينات من الزخارف الخشبية وفن نحت الخشب التركي ، كانت مستودعات Alacam الخشبية دائمًا نقطة جذب. تم بناء هذه المستودعات من أجل تخزين وحماية الذرة أو القمح أو منتجات الحبوب الأخرى ويتم تصنيعها بواسطة أشجار الصنوبر المتوفرة بكثرة في منطقة Alacam. بشكل عام ، يكون شكلها مربعًا ويتم بناؤه عن طريق تشابك السجلات معًا دون استخدام المسامير. تقع معظم المستودعات على جذوع الأشجار لحماية المنتجات من القوارض. على سطح هذه المستودعات ، يمكن أيضًا ملاحظة بعض الحلي. تم بناء هذه الهياكل منذ حوالي 100-150 عامًا ، ولا تزال تخدم القرويين ، ولأنها متحركة ، فقد تم نقل بعضها في الوقت المناسب.

Française
ENTREPTS EN BOIS
Illustrant les échantillons d'ornements en bois et l'art turc de la sculpture sur bois, les entrepôts en bois d'Alacam ont toujours été un point d'attraction. Ces entrepôts sont construits pour stocker et protéger le maïs, le blé ou d'autres produits céréaliers et sont constitués de pins abondants dans le district d'Alacam. Généralement, leur forme est carrée et sont construites en entrelaçant les bûches entre elles sans utiliser de clous. La plupart des entrepôts sont situés sur des rondins pour protéger les produits des rongeurs. Sur le toit de ces entrepôts, on peut également observer quelques ornements. Construites il y a environ 100-150 ans, ces structures servent toujours aux villageois, et comme elles sont mobiles, certaines d'entre elles sont déplacées dans le temps.

Espanol
BODEGAS DE MADERA
Ilustrando las muestras de adornos de madera y el arte turco del tallado en madera, los almacenes de madera de Alacam siempre han sido un punto de atracción. Estos almacenes están construidos para almacenar y proteger maíz, trigo u otros productos de grano y están hechos de pinos que abundan en el distrito de Alacam. Generalmente, su forma es cuadrada y se construyen entrelazando los troncos sin usar clavos. La mayoría de los almacenes están ubicados sobre troncos para proteger los productos de los roedores. En el techo de estos almacenes también se pueden observar algunos adornos. Construidas hace unos 100-150 años, estas estructuras todavía sirven a los aldeanos y, como son móviles, algunas de ellas se reubican en el tiempo.

Pусский
ДЕРЕВЯННЫЕ СКЛАДЫ
Деревянные склады Алачама, иллюстрирующие образцы деревянного орнамента и турецкого искусства резьбы по дереву, всегда были местом притяжения. Эти склады построены для хранения и защиты кукурузы, пшеницы или других зерновых продуктов и сделаны из сосновых деревьев, которых много в районе Алакам. Как правило, они имеют квадратную форму и создаются путем переплетения бревен без использования гвоздей. Большинство складов расположено на бревнах, чтобы защитить продукцию от грызунов. На крыше этих складов также можно увидеть некоторые орнаменты. Построенные около 100–150 лет назад, эти строения до сих пор служат сельским жителям, и, поскольку они подвижны, некоторые из них со временем перемещены.