Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bekdemir Civisiz Camii

YOLBUL (NAVIGATION)

BEKDEMİR ÇİVİSİZ CAMİ (1).JPG

Bekdemir Köyü'nde bulunan ahşap caminin inşa kitabesi bulunmamakla birlikte içeride yer alan kalem işi kitabede geçen 1877 tarihi, nakışların yapıldığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bir araştırmaya göre asıl katı 1596 yılında, mahfil katı ise 1599 yılında inşa edilmiştir. Yapı bölgede önemli bir eser niteliğindedir. Ahşaptan yığma tekniğinde inşa edilmiş olup revaklar dahil olmak üzere içten düz tavan, dıştan kırma çatıyla örtülüdür. Caminin oyma olarak yapılan kapısı bitki motifleriyle örtülüdür. Caminin için kök boyadan yapılmış çeşitli bitkisel motiflerle bezelidir ve avlusunda taştan yapılmış bir çeşme mevcuttur. Yapı ahşap malzeme ile meşe ağacından kalasların birbirine geçmesi ile yapılmış ve ahşap direklerle taşınan revaklarla çevrilmiştir.
Bekdemir Cami sadece mimarisiyle değil, içerisinde bulunan bal kovanı ve hikayesiyle de ilgi çekiyor. Cami imamı Kemal Taşkın, tarihi caminin mihrabında zamanında arıların bal yaptığını ve bu balların satılarak camiye halı ve gaz lambası alındığını, cami görevlisinin maaşının da balların satılmasından elde edilen paradan karşılandığını Anadolu Ajansı muhabirine anlattı. Mihrap üzerindeki özel bölmeyi açarak kurumuş bal peteklerini gösteren Taşkın, arıların caminin dış bölümünden içeri girerek bal yaptıklarını, içerideki kapak açılarak peteklerin alındığını belirtti. Taşkın, "Bu petekten yılda 150 kilo bal alınıyormuş. Bu bal satılarak hocanın maaşı, caminin giderleri karşılanıyor, üste kalan parayla köylülere ziyafet veriliyormuş. Vatandaşlarımızın böyle farklı bir hikayesi olan bu tarihi camiyi gelip görmelerini istiyoruz" dedi. (Kaynak AA)

Although there is no inscription regarding the construction date of the wooden mosque in the village of Bekdemir, the mosque is believed to be built in 1877, due to some adornments in it. According to a research, the main floor was built in 1596. The temple has a great religious importance in the region. The mosque was built by intersecting the logs without using nails. The mosque is adorned with various floral motifs made of root paint, and there is a fountain made of stone in the courtyard.

عربى
بالرغم من عدم وجود نقش على تاريخ بناء المسجد الخشبي في قرية بكدمير ، يعتقد أن المسجد بني عام 1877 بسبب بعض الزخارف فيه .. وبحسب بحث فإن الطابق الرئيسي بني عام 1596. للمعبد أهمية دينية كبيرة في المنطقة ، وقد تم بناء المسجد من خلال تقاطع جذوع الأشجار دون مسامير. المسجد مزين بزخارف نباتية مختلفة مصنوعة من طلاء الجذور ، وهناك نافورة من الحجر في الفناء.

 

Française
Bien qu'il n'y ait aucune inscription concernant la date de construction de la mosquée en bois dans le village de Bekdemir, la mosquée aurait été construite en 1877, en raison de quelques ornements. Selon une recherche, le rez-de-chaussée a été construit en 1596. Le Le temple a une grande importance religieuse dans la région. La mosquée a été construite en coupant les rondins sans clous. La mosquée est ornée de divers motifs floraux faits de peinture de racine, et il y a une fontaine en pierre dans la cour.

Espanol
Aunque no hay inscripción sobre la fecha de construcción de la mezquita de madera en el pueblo de Bekdemir, la mezquita se cree que fue construida en 1877, debido a algunos adornos en ella. Según una investigación, el piso principal fue construido en 1596. El templo tiene una gran importancia religiosa en la región. La mezquita se construyó cruzando los troncos sin clavos. La mezquita está adornada con varios motivos florales hechos con pintura de raíz, y hay una fuente de piedra en el patio.

Pусский

Хотя нет надписи о дате постройки деревянной мечети в селе Бекдемир, считается, что мечеть была построена в 1877 году из-за некоторых украшений в ней. Согласно исследованиям, главный этаж был построен в 1596 году. Храм имеет большое религиозное значение в регионе, мечеть была построена путем пересечения бревен без гвоздей. Мечеть украшена различными цветочными мотивами из коренной краски, а во дворе установлен каменный фонтан.


BEKDEMİR ÇİVİSİZ CAMİ (4).JPG