Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Çakallı Çivisiz Camii


YOLBUL (NAVIGATION)Çakallı Çivisiz Cami, Taş Köprü'nün kuzeybatısında yer almaktadır. Caminin harime açılan kapısının üstünde nesih harflerle Osmanlıca ve Arapça yazılmış olan kitabede H.1296/M. 1879, vakfiyede ise H. 1299/M. 1882 şeklindeki tarihlere bakarak caminin yenilenmesinden 3 yıl sonra vakfiyesinin hazırlandığı düşünülmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arşivinde 1882 tarihli vakfiyesindeki ifadeler, caminin Kasımzade Ahmedi Sufi Efendi tarafından yenilendiğine işaret etmektedir. Tümüyle ahşaptan yığma tekniği ile inşa edilmiştir ve tek katlıdır. Son cemaat yeri revakı da dahil olmak üzere içten düz tavanla örtülen cami, dıştan kırma çatı ile kaplanmıştır. Kuzeydeki giriş tarafı güney cepheden daha düşük kottadır. Ahşap basamaklarla çıkılan bir sundurmadan sonra camiye girilmektedir. Sundurmanın iki tarafı kapı seviyesinden yüksek tutulmuştur. Kenarlarında ahşap korkuluklar bulunmaktadır. Etrafı çizgisel süslemeli pervazlarla çevrili olan giriş kapısının üstünde sarı boyalı ve kenarları bordürlü bir levha içerisinde Arapça yazılmış bir kitabe bulunmaktadır. Caminin güneyinde dört, doğu ve güneybatısında iki pencere bulunmaktadır. 

Cakalli Civisiz Mosque is located to the northwest of the Stone Bridge. According to the statements of the General Directorate of Foundations, the mosque was renovated by Kasimzade Ahmedi Sufi Efendi in 1882. It is a single storey building and is constructed by intersecting the logs without using nails. The mosque, which is covered with a flat ceiling from the inside, is covered with a hipped roof from the outside. The entrance to the north is lower than the south side.

عربى
يقع مسجد Çakallı Çivisiz في الشمال الغربي من الجسر الحجري. وبحسب تصريحات المديرية العامة للمؤسسات ، فقد تم ترميم المسجد على يد قاسمزاده أحمدي صوفي أفندي عام 1882. وهو عبارة عن مبنى من طابق واحد تم تشييده عن طريق تقاطع جذوع الأشجار بدون مسمار. المسجد المغطى بسقف مستوٍ من الداخل مغطى بسقف مائل من الخارج. مدخل الشمال أخفض من الجنوب.

Française
La mosquée Çakallı Çivisiz est située au nord-ouest du pont de pierre. Selon les déclarations de la Direction générale des fondations, la mosquée a été rénovée par Kasımzade Ahmedi Sufi Efendi en 1882. Il s'agit d'un bâtiment de plain-pied et construit en coupant les rondins sans clou. La mosquée, qui est couverte d'un plafond plat de l'intérieur, est couverte d'un toit en croupe de l'extérieur. L'entrée au nord est plus basse que le côté sud.

Espanol
La mezquita Çakallı Çivisiz se encuentra al noroeste del Puente de Piedra. Según las declaraciones de la Dirección General de Fundaciones, la mezquita fue renovada por Kasımzade Ahmedi Sufi Efendi en 1882. Es un edificio de una sola planta y construido cruzando los troncos sin clavo. La mezquita, que está cubierta con un techo plano desde el interior, está cubierta con un techo a cuatro aguas desde el exterior. La entrada por el norte es más baja que por el lado sur.

Pусский

Мечеть Чакаллы Чивисиз расположена к северо-западу от Каменного моста. Согласно заявлениям Главного управления фондов, мечеть была отремонтирована Касимзаде Ахмеди Суфи Эфенди в 1882 году. Это одноэтажное здание, построенное путем пересечения бревен без использования гвоздей. Мечеть, перекрытая изнутри плоским потолком, снаружи покрыта шатровой крышей. Вход с северной стороны ниже южной.

ÇAKALLI ÇİVİSİZ CAMİ (16).JPG