Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşhan

YOLBUL (NAVIGATION)

Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Mayıs 1919 günü Samsun'dan Havza'ya giderken izlediği Ata Yolu üzerinde bulanan 800 yıllık tarihi Çakallı Han, Karadeniz ticaret kervan yolunun önemli menzillerinden birisidir. 13. yüzyılda inşa edilen yapı, Selçuklu Kervansaraylarının Samsun'daki tek örneğidir. Taşınmaz ortada daha yüksek tonozlu bir mekan ile yanlarda yine tonozlu olan 2 mekandan oluşan üç bölümlü bir yapıdır.

Giriş yüksek bir kapı açıklığından sağlanmaktadır. Cephe tamamen düzgün kesme taştan ve harçsız olarak yapılmıştır ancak duvardaki tahribattan bu tabakanın kaplama olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü alttaki tabakada moloz taş ve harç kullanılarak yapılmış duvar örgüsü yer almaktadır. Ortadaki büyük tonozlu mekanın içi de düzgün kesme taştan yapılmıştır.


 Yapı, plan özelliği yönüyle karma tip hanlar grubuna girer. Yapı; kapalı avlusu, taş tezyinatlı portalı, payelerle desteklenmiş beşik tonoz ve üç sahınlı planı ile Selçuklu Dönemi Kervansarayı özellikleri taşır. Yapı 1650 yılında onarım geçirmiş ve yapıya Osmanlı Dönemi özellikleri taşıyan mimari öğeler eklenmiştir. Yapının giriş portalının yanındaki yarım yıldız süslemeleri bu durumu kanıtlayan bir özelliktir. Hanın ayakta kalan kapalı bölümünün önünde yıkılmış bir avlu daha olduğu düşünülmektedir. Taşhan’ın restorasyon çalışmaları 19.08.2011 tarihinde başlamıştır. İçerisinde tarihi yapıları bozmadan restoran yapılmıştır. Ailelerin rahatça oturup yemek yiyebilecekleri bir ortam hazırlanmıştır. Çakallı Taşhan’ın bitiş tarihi 16.08.2012’dir.

Tashan was built in the 13th century during the Seljuk period. It has been one of the most important and famous inns on the Black Sea Caravan Route since ancient times. Moreover, since it is located on the Salvation Road, which Ataturk took with his comrades after arriving in Samsun, the hostel also has a symbolic significance. It was restored in 2011 by the Metropolitan Municipality and opened to service in 2012. Since then, the hostel has served traditional Samsun cuisine to its visitors.

عربى

عربىطاحان (نزل حجري) بني في القرن الثالث عشر خلال العصر السلجوقي. كان من أهم وأشهر النُزل على طريق قوافل البحر الأسود منذ العصور القديمة. علاوة على ذلك ، نظرًا لوقوعه على طريق الخلاص ، الذي سلكه أتاتورك مع رفاقه بعد وصوله إلى سامسون ، فإن النزل له أيضًا أهمية رمزية. تم ترميمه في عام 2011 من قبل بلدية العاصمة وافتتح للخدمة في عام 2012. ومنذ ذلك الحين ، يقدم بيت الشباب مأكولات Samsun التقليدية لزواره.

Française
TAŞHAN (auberge de pierre) construite au 13ème siècle pendant la période seldjoukide. C'était l'une des auberges les plus importantes et les plus connues de la route des caravanes de la mer Noire depuis l'Antiquité. De plus, puisqu'elle est située sur la route du salut, qu'Atatürk a empruntée avec ses camarades après son arrivée à Samsun, l'auberge a également une signification symbolique. Elle a été restaurée en 2011 par la municipalité métropolitaine et ouverte au service en 2012. Depuis, l'auberge sert la cuisine traditionnelle de Samsun à ses visiteurs.

Espanol
TAŞHAN (posada de piedra) construida en el siglo XIII durante el período selyúcida. Fue una de las posadas más importantes y famosas de la Ruta de las Caravanas del Mar Negro desde la antigüedad. Además, dado que está ubicado en el Camino de la Salvación, que Ataturk tomó con sus compañeros después de llegar a Samsun, el albergue también tiene un significado simbólico. Fue restaurado en 2011 por la Municipalidad Metropolitana y abrió sus puertas en 2012. Desde entonces, el albergue ha servido cocina tradicional de Samsun a sus visitantes.

Pусский

ТАХАН (каменная гостиница), построенная в 13 веке в период сельджуков. С древних времен это была одна из самых важных и известных гостиниц на Черноморском караванном пути. Более того, поскольку он расположен на Дороге Спасения, по которой Ататюрк прошел со своими товарищами после прибытия в Самсун, общежитие также имеет символическое значение. Он был отреставрирован в 2011 году столичным муниципалитетом и открыт для обслуживания в 2012 году. С тех пор хостел предлагает своим посетителям традиционные блюда самсунской кухни.