Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şahinkaya Kanyonu ve Tekne Gezileri

Kızılırmak, aşağı kesiminde, Gökırmak kolu ile birleşip, ikinci keskin dirseğini çizdikten sonra oldukça geniş tabanlı bir vadi içeri­sinde salınarak akar. Birçok kesimlerinde büyük çeltik tarlalarına yer verecek yığınaklar ve adalar teşkil ettikten sonra, Vezirköprü'nün 17 km. kadar kuzeybatısında bulunan  ve Şahinkaya (veya Şahinkayası) adı verilen mevkide birdenbire darlaşan çok dik yamaçlı bir boğaza girer. Takriben 5 km uzunluğunda bulunan bu boğazdan Kuruçay Köyü yakınlarında çıkan Kızılırmak yeniden genişleyen ve yayvanlaşan bir vadi ile Karadeniz’e doğru yoluna devam eder .  Bu iki geniş ve yayvan vadi arasındaki 5 km’lik çok dar ve sarp yamaçlı  boğaz, klâsik tarifine uygun bir yarma vadidir.

Yamaçlarının çok dik ve dar oluşu ile ideal bir baraj yeri manza­rası arz eden  Şahinkaya Yarma vadisi, görünüşünün muhteşemliğiyle civarından her geçenin dikka­tini çeken bir yer olması yanında; teşekkül tarzının açıklanması ile yalnız Kızılırmak vadisinin tekâmül safhalarına değil, Anadolu’nun hiç olmazsa kuzey kesiminin gelişme devrelerine ışık tutacak özellik­te olması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu sebepten Kızılırmak'ın aşağı kesiminde, birbiri ardınca görülen 3-4 boğazdan en dikkati çekenidir.