Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şehitler Cami

YOLBUL (NAVIGATION)


Salıpazarı İlçesi, Karayonca Mahallesi, İncegiriş Mevkiindeki küçük bir mezarlık içerisinde yer almaktadır. Tapunun G37B01C4 pafta, 166 ada, 44 parselinde kayıtlı olan ahşap camiinin mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine aittir. Yapı bölgede Şehitler Camii adıyla anılmaktadır.  Çantı tekniğinde inşa edilen camii mimari olarak kare bir plan göstermektedir. Bugün hizmete kapalı olan ahşap camii küçük onarımlarla aktif hale getirilebilecek durumdadır.

58d46.jpg

Yığma olarak kurulan camide zemin iri taşlar ve kütükler üzerinde yükseltilerek duvarlar köşelerde kurt boğazı geçme tekniği ile tutturulmuştur. Camii  7,30 m. x 7,55 m. ölçülere sahip harim ve kuzeyinde yer alıp sonradan kapatılmış olan 1,60 m. enindeki sundurmadan oluşmaktadır. Yapının, alandaki şehit mezarları nedeniyle mevcut yerine kurulduğu bilinmektedir. Salıpazarı ahşap camilerinde yaygın olarak görülen mihrap önü kubbeli camiiler grubundan olan yapıda iç mekanda boya ile elde edilmiş bir hareket göze çarpmaktadır. Harimde iç mekan açık yeşil-mavi tonda boyanmışken, yivli kubbede canlı tonlarda yeşil-mavi-kırmızı renkler kullanılmıştır. Dışarıdan iki katlı cephe düzenlemesi nedeniyle iki katlı yapı izlenimi veren caminin harimine kuzey yöndeki kapalı sundurmadan girilmektedir. Harim kapısı çift kanatlı olup sade bir işçilik göstermekte olup iki tarafında müezzin mahveli yer almaktadır. Girişin hemen sağından bir merdivenle kadınlar mahveline çıkılmaktadır.

Salıpazarı İlçesi, Karayonca Köyü, İncegiriş Mahallesi Şehitler Camii Samsundaki dıştan kırma içten kubbeli ahşap  camilerin 18.yy.da inşa edilmiş bir uzantısı olup, günümüze pek çok değişiklikle birlikte birkaç defa yer değiştirerek ulaşmıştır. Samsun ahşap camii geleneğinin günümüze ulaşmış geç dönem örneklerinden birisi olan Şehitler Camii Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.11.2014 tarih ve 2178 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Yöre Halkınca önem verilen Camii ile ilgili Halk rivayetleri de bulunmaktadır. Sabah namazı esnasında camide bir grup askerin topluca namaz kıldığı ve dua seslerinin dışarıdan duyulduğu rivayet edilmektedir. Caminin bulunduğu bahçedeki eski mezarların bu alanların fethi esnasında şehit düşen askerlere ait olduğu inancı yaygındır. Şehitler sebebiyle caminin buraya inşa edildiği ve Şehitler adıyla anıldığı bilinmektedir.         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şehitler (Martyrs) Mosque was built in Karayonca village of Salıpazarı town in 18th century. It is one of the samples of the late era wooden mosques of Samsun city. Locals attach great importance to the mosque and created some urban legends regarding its history. It is believed that the old graveyard nearby the mosque belongs to the soldiers fallen during the war of whom believed to pray every morning in the mosque. The structure made by by interlacing stumps without nail.

عربى
تم بناء مسجد شهيتلر (الشهداء) في قرية كارايونكا في مدينة سالبازاري في القرن الثامن عشر. وهي إحدى عينات المساجد الخشبية في مدينة سامسون في أواخر العصر الحديث. يولي السكان المحليون أهمية كبيرة للمسجد وخلقوا بعض الأساطير الحضرية فيما يتعلق بتاريخه. ويعتقد أن المقبرة القديمة المجاورة للمسجد تعود للجنود الذين سقطوا خلال الحرب ويعتقد أنهم يؤدون الصلاة كل صباح في المسجد. هيكل مصنوع عن طريق تشابك جذوعها بدون مسمار.

Française
La mosquée Şehitler (Martyrs) a été construite dans le village de Karayonca de la ville de Salıpazarı au 18ème siècle. C'est l'un des exemples des mosquées en bois de l'époque tardive de la ville de Samsun. Les habitants accordent une grande importance à la mosquée et ont créé des légendes urbaines concernant son histoire. On pense que l'ancien cimetière à proximité de la mosquée appartient aux soldats tombés pendant la guerre dont on croyait prier tous les matins dans la mosquée. La structure faite par en entrelacant des souches sans clou.

Espanol
La mezquita de Şehitler (mártires) fue construida en el pueblo de Karayonca de la ciudad de Salıpazarı en el siglo XVIII. Es una de las muestras de las mezquitas de madera de la era tardía de la ciudad de Samsun. Los lugareños le dan una gran importancia a la mezquita y crearon algunas leyendas urbanas con respecto a su historia. Se cree que el antiguo cementerio cercano a la mezquita pertenece a los soldados caídos durante la guerra de los que se creía rezar todas las mañanas en la mezquita. La estructura hecha entrelazando muñones sin clavo.

Pусский

Мечеть Шехитлера (Мучеников) была построена в 18 веке в деревне Караёнджа города Салипазары. Это один из образцов деревянных мечетей города Самсун поздней эпохи. Местные жители придают мечети большое значение и создали несколько городских легенд, касающихся ее истории. Считается, что старое кладбище рядом с мечетью принадлежит воинам, павшим во время войны, которым каждое утро молятся в мечети. Структура сделана путем переплетения пней без гвоздя.