Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Orta Cami (Yörgüç Paşa Cami)


YOLBUL (NAVIGATION)   II. Murat'ın vezirlerinden Yörgüç Paşa tarafından 1431 yılında yaptırılmıştır. Orta Cami Mahallesi'nde 100. yıl Caddesinde bulunan yapı 1943 depreminde yıkıldığından orjinal hali hakkında bilgi bulunmamaktadır. Yıkılan cami yerine 1944 yılında moloz taş duvarlı, ahşap çatılı, dikdörtgen planlı bugünkü cami yapılmıştır. Yeni yapılan caminin mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır.

    Yapı dıştan betonarme sıvalıdır. Önceki kolonlarla destekli kısmın altında eskiden cami avlusu olan ortasında sekizgen şadırvanın yer aldığı kısımdan çift kanatlı ahşap kapı ile yapıya girilir. Girişe göre sağ yandaki tek minarenin şerefesi de tek olup şerefe altı mukarnas işlemelidir. Minarenin külahı ise çinko kaplıdır. 

  Initially  it was made in 1431 by the order of  one of Ottoman Vizier Yörgüç Pasha. Since the mosque totaly demolished in 1943 earthquake, there is no evidence regarding its original shape.  A new mosque constructed to the same place with rubble stone walls, wooden roof and rectangular plan  in 1944. The newly built mosque does not have an architectural feature.

عربى
في البداية صُنع عام 1431 بأمر من الوزير العثماني يورغوتش باشا. منذ هدم المسجد كليًا في زلزال عام 1943 ، لا يوجد دليل على شكله الأصلي. مسجد جديد شيد في نفس المكان بجدران حجرية من الأنقاض وسقف خشبي ومخطط مستطيل في عام 1944. المسجد المبني حديثًا ليس له أي سمة معمارية.

Française
Initialement, il a été fabriqué en 1431 par l'ordre de l'un des vizirs ottomans Yörgüç Pacha. Comme la mosquée a été totalement démolie lors du tremblement de terre de 1943, il n'y a aucune preuve concernant sa forme originale. Une nouvelle mosquée construite au même endroit avec des murs en moellons, un toit en bois et un plan rectangulaire en 1944. La mosquée nouvellement construite n'a pas de caractéristique architecturale.

Espanol
Inicialmente se hizo en 1431 por orden de un visir otomano Yörgüç Pasha. Como la mezquita fue demolida por completo en el terremoto de 1943, no hay evidencia sobre su forma original. Una nueva mezquita construida en el mismo lugar con muros de piedra de escombros, techo de madera y planta rectangular en 1944. La mezquita de nueva construcción no tiene ninguna característica arquitectónica.

Pусский

Первоначально он был построен в 1431 году по приказу одного из османских визирей Йоргуха-паши. Поскольку мечеть была полностью разрушена землетрясением 1943 года, нет никаких свидетельств ее первоначального вида. Новая мечеть была построена на том же месте в 1944 году с каменными стенами из бутового камня, деревянной крышей и прямоугольным планом. Новая мечеть не имеет архитектурных особенностей.