Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Koşaca Köyü Ahşap Cami

   
YOLBUL (NAVIGATION)

Cami, yüksek taşlar üzerinde yerden yükseltilmiş, dörtgen planlı, kırma çatılı ve alaturka kiremitli bir yapıdır. Üç tarafı avlulu ve iki katlıdır. Her iki kat avlusu da tümden ahşap korkuluklarla çevrilidir. Caminin içinde tüm yüzeyler hiç boş yer kalmayacak şekilde bitkisel motiflerle boyanmış ve süslenmiştir. Alt katın duvarlarında aynı süsleme tekrarlanmış, üst kat duvarları ve tavan göbeğinde benzer motifler kullanılmış, motif harici yüzeyler ise leke çalışması halinde boyanmıştır. Minaresi bulunmayan ve ahşap geçme tekniğiyle yapılan camide doğu, batı ve güney cephede her katta ikişer dörder pencere, kuzey cephede ise sadece üst katta iki pencere bulunmaktadır.

The wooden mosque standing on the stones has a square planned structure and covered with wooden balustrades. The mosque has no minarets and built by a special technique by interlacing logs without nail.

عربى

عربىالمسجد الخشبي القائم على الحجارة له هيكل مخطط مربع ومغطى بدرابزين خشبي. المسجد لا يوجد به مآذن وبني بتقنية خاصة عن طريق تشبيك الأخشاب بدون مسمار.

Française
La mosquée en bois posée sur les pierres a une structure carrée et recouverte de balustrades en bois. La mosquée n'a pas de minarets et est construite selon une technique spéciale en entrelaçant des rondins sans clou.

Espanol
La mezquita de madera que se levanta sobre las piedras tiene una estructura de planta cuadrada y está cubierta con barandillas de madera. La mezquita no tiene minaretes y está construida con una técnica especial entrelazando troncos sin clavo.

Pусский
Деревянная мечеть, покоящаяся на камнях, имеет квадратную форму и перекрыта деревянными балюстрадами. Мечеть не имеет минаретов и построена по особой технике переплетения бревен без гвоздей.koşaca köyü.jpg