Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Düzköy Cami


YOLBUL (NAVIGATION)

Düzköy Köyü'nde yer alan yapı, mezarlık içinde olup kare planlı ve iki katlıdır. Moloz taş ve tuğla malzeme ile inşa edilen yapının duvarları içten beton harçla sıvalıdır. Pencereler ve kapı çerçevelerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Camiye kemerli bir kapıyla girilmektedir. Kapının iki yanında başlığında rozet ve hayat ağacı motifi, kaidesinde ise silinmiş aslan figürü olan kare kaideli, bazı kısımları kırılmış birer adet sütun yer almaktadır. Caminin öne çıkıntılı betonarme mihrabı vardır. Taşınmazın giriş kapısı üzerindeki tabeladan yapının 1980 yılında camiye çevrildiği anlaşılmaktadır ancak kesin yapım tarihi bilinmemektedir.The old mosque was converted from a church without changing its outlines. The origin of the church is unknown, and today, the temple is out of service since a new mosque was built nearby it.

عربى
ت
م تحويل المسجد القديم من كنيسة دون تغيير معالمها. أصل الكنيسة غير معروف ، واليوم المعبد خارج الخدمة منذ بناء مسجد جديد بالقرب منه.

Française
L'ancienne mosquée a été convertie d'une église sans changer ses contours. L'origine de l'église est inconnue, et aujourd'hui, le temple est hors service depuis qu'une nouvelle mosquée a été construite à proximité.

Espanol
La antigua mezquita se convirtió de iglesia sin cambiar sus contornos. Se desconoce el origen de la iglesia, y hoy, el templo está fuera de servicio ya que se construyó una nueva mezquita cerca de él.

Pусский
Старая мечеть была преобразована из церкви, не изменив своего очертания. Происхождение церкви неизвестно, и сегодня храм не работает, так как рядом с ним была построена новая мечеть.