Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gökgöl Camii

       YOLBUL (NAVIGATION)
 

Bahçe içerisinde bulunan cami iki katlıdır ve girişinde 'U' şeklinde son cemaat yeri mevcuttur. Yapının içerisinde ahşap bir kirişe kabartılarak yapılmış H.1291/ M.1874 kitabeye göre cami, Hasan Usta tarafından onarılmıştır. Yapının bölgedeki diğer camilerle olan benzerliğini de hesaba katarak,18. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Yapının doğu revakında müderris odası şeklinde adlandırılan bir hücre bulunmaktadır. İki katlı camiye giriş çift kanatlı ahşap kapılarla sağlanmaktadır. Direkler ve kalaslar oyma tekniğiyle geometrik bezeme ve rozetlerle süslenmiştir. Mihrap ön bölümü ikinci katla birleşerek tek bir mekan görünümündedir. İkinci kat yonca biçiminde üçlü balkon şeklindedir. Camideki en dikkate değer noktalardan biri de çift kanatlı ahşap kapılardır. Yapı mimari formu ve ahşap işçiliği ile Türk mimarisinin değişik tipteki dini yapılarından birini teşkil etmektedir.

The mosque, given the similarities with others in the area, is said to have been built in the second half of the 19th century. The entrance to the two-story mosque has wooden double-leaf doors which are among the most important parts of the mosque. The second floor of the mosque was built as three clover-shaped balconies. The architectural form and woodworking of the mosque is one of the original samples of Turkish architecture.

عربى
يقال إن المسجد ، بالنظر إلى أوجه التشابه مع الآخرين في المنطقة ، قد تم بناؤه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. يحتوي مدخل المسجد المكون من طابقين على أبواب خشبية ذات ضلفتين وهي من بين أهم أجزاء المسجد. تم بناء الطابق الثاني من المسجد على شكل ثلاث شرفات على شكل البرسيم. يعد الشكل المعماري للمسجد وأعماله الخشبية من النماذج الأصلية للعمارة التركية.

Française
La mosquée, étant donné les similitudes avec d'autres dans la région, aurait été construite dans la seconde moitié du 19ème siècle. L'entrée de la mosquée à deux étages a des portes en bois à double battant qui sont parmi les parties les plus importantes de la mosquée. Le deuxième étage de la mosquée a été construit comme trois balcons en forme de trèfle. La forme architecturale et le travail du bois de la mosquée sont l'un des échantillons originaux de l'architecture turque.

Espanol
Se dice que la mezquita, dadas las similitudes con otras de la zona, se construyó en la segunda mitad del siglo XIX. La entrada a la mezquita de dos pisos tiene puertas de madera de dos hojas que se encuentran entre las partes más importantes de la mezquita. El segundo piso de la mezquita se construyó como tres balcones en forma de trébol. La forma arquitectónica y la carpintería de la mezquita es una de las muestras originales de la arquitectura turca.

Pусский
Считается, что мечеть, учитывая ее сходство с другими в этом регионе, была построена во второй половине 19 века. Вход в двухэтажную мечеть обеспечивается двустворчатыми деревянными дверями, которые являются одной из самых значительных частей мечети. Второй этаж мечети выполнен в виде трех балконов в форме клевера. Архитектурный облик и деревянная отделка мечети представляют собой один из оригинальных образцов турецкой архитектуры.


   
.gökgöl cami.jpg