Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Asarcık İlçesi


YOLBUL (NAVIGATION)


Samsun'un 44 km güneyinde yer alan Asarcık, Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biridir. Merkezden 44 km'lik virajlı bir yol vasıtasıyla veya Kavak üzerinden toplam 73 km'lik bir yol takip edilerek ilçeye ulaşılabilir. Kışın kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde nadiren de olsa köy yolları ulaşıma kapanabiliyor. İlçeye yaklaşırken yüksek bir tepeden baktığınızda, ağaçlarla bölünmüş geniş araziye yayılan evler ve yol kenarındaki tarihi cami minaresi şirin bir kasabanın tarifini yapıyor adeta. Tarım ilçenin en önemli gelir kaynağı konumundadır. Buğday, arpa, mısır ve şeker pancarı en önemli tarım ürünlerinden bazılarıdır. İlçe el değmemiş doğasıyla birçok piknik ve mesire yerine ev sahipliği yapmaktadır. 


Asarcik, located 44 km south of the city center, is one of the smaller neighborhoods in Samsun.There are two alternatives to reach the city.First, one goes through Kavak which is 73 km and 45 km is a highway, the other takes 44 km but it is a narrow and winding road.The city being located far from the main roads, it has an intact nature and the biggest incomes of the municipality are agriculture and livestock.

عربى
Asarcik ، التي تقع على بعد 44 كم جنوب وسط المدينة ، هي واحدة من أصغر الأحياء في Samsun. هناك بديلان للوصول إلى المدينة. أولاً ، يمر أحدهم عبر كافاك التي تبلغ مساحتها 73 كم وطريق سريع 45 كم ، والآخر يستغرق 44 كم ولكنه طريق ضيق ومتعرج. تقع المدينة بعيدًا عن الطرق الرئيسية ، وتتمتع بطابع سليم وأكبر دخل للبلدية هو الزراعة والثروة الحيوانية.

Française
Asarcik, situé à 44 km au sud du centre-ville, est l'un des plus petits quartiers de Samsun.Il existe deux alternatives pour rejoindre la ville.Tout d'abord, l'un passe par Kavak qui fait 73 km et 45 km est une autoroute, l'autre fait 44 km mais c'est une route étroite et sinueuse.La ville étant située loin des grands axes routiers, elle a une nature intacte et les plus gros revenus de la commune sont l'agriculture et l'élevage.

Espanol
Asarcik, ubicado a 44 km al sur del centro de la ciudad, es uno de los barrios más pequeños de Samsun. Hay dos alternativas para llegar a la ciudad. Primero, uno pasa por Kavak que tiene 73 km y 45 km es una carretera, el otro toma 44 km pero es un camino estrecho y sinuoso. La ciudad al estar ubicada lejos de las vías principales, tiene una naturaleza intacta y los mayores ingresos del municipio son la agricultura y la ganadería.

Pусский

Асарчик, расположенный в 44 км к югу от центра города, является одним из небольших районов Самсуна. Есть два варианта добраться до города. Сначала один проходит через Кавак, который составляет 73 км, 45 км - это шоссе, другой - 44 км, но это узкая и извилистая дорога. Город расположен вдали от основных дорог, он имеет нетронутую природу, а главными доходами муниципалитета являются сельское хозяйство и животноводство.

m1.jpg
m2.JPG
meydan 1.jpg