Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İlkadım İlçesi

KONUM (NAVIGATION)

Samsun il merkezinde 2008 yılında kurulan bu ilçenin nüfusu 2020 itibariyle 336 bindir. Yaklaşık 7,5 km uzunluğunda bir sahil şeridi boyunca yerleşen ilçede temel ekonomik faaliyet ticarettir. Millî Mücadele’nin Atatürk tarafından dile gelen hikâyesinin ilk cümlesi ‘1919 senesi Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım’ olmuştur. 19 Mayıs bir başlangıçtır; fikir ve karar sahibi Atatürk'ün hedefine varan yolda ilk adımdır. İşte böyle tarihi bir adımın atıldığı bir bölgedir İlkadım ve adını Türk tarihinin kaderini değiştiren bu adımdan alır. ‘İlkadım Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması hakkındaki  22.03.2008 tarih ve 5747 sayılı Kanun’  ile Gazi ve Yeşilkent ilk kademe belediyeleri tüzel kişiliklerinin kaldırılarak mahalleleriyle birlikte, İlkadım İlk Kademe Belediyesine katılmasıyla ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Ilkadim, established in 2008 as a district, has a population of 336 thousand in 2020. The main economic activity of the district, which has settled along a coastline of about 7.5 km, is commerce. İlkadim (means first step in Turkish) got its name from Ataturk's first step to its shore which changed the course of modern Turkish history. On May 19, 1919, Ataturk and his companions embarked at Samsun to begin the Turkish Revolutionary War. Hence, Samsun is known as the city of Ataturk in Turkey.

عربى
تم إنشاء مدينة الكادم في عام 2008 كمدينة مركزية ، وكان عدد سكانها 332.000 نسمة في عام 2018. النشاط الاقتصادي الرئيسي في المنطقة ، التي استقرت على طول ساحل يبلغ طوله حوالي 7.5 كم ، هو التجارة. حصلت إلكادم (تعني "الخطوة الأولى" باللغة التركية) على اسمها من الخطوة الأولى لأتاتورك إلى شاطئها والتي غيرت مجرى التاريخ التركي الحديث. في 19 مايو 1919 ، شرع أتاتورك ورفاقه في سامسون لبدء حرب الثورة في تركيا. وبالتالي ، عرفت سامسون باسم مدينة أتاتورك بين تركيا.

 

Française
İlkadım, établie en 2008 en tant que ville centrale, avait une population de 332.000 habitants en 2018. La principale activité économique du district, qui s'est installée le long d'un littoral d'environ 7,5 km, est le commerce. İlkadım (signifie "premier pas" en turc) a reçu son nom du premier pas d'Atatürk à son rivage qui a changé le cours de l'histoire turque moderne. Le 19 mai 1919, Atatürk et ses compagnons embarquèrent à Samsun pour commencer la guerre révolutionnaire de Turquie. Par conséquent, Samsun connu comme la ville d'Atatürk en Turquie.

 

Espanol
İlkadım, establecida en 2008 como ciudad central, tenía una población de 332.000 en 2018. La principal actividad económica en el distrito, que se asentó a lo largo de una costa de aproximadamente 7,5 km, es el comercio. İlkadım (Significa "primer paso" en turco) recibió su nombre desde el primer paso de Atatürk hasta su orilla, lo que cambió el curso de la historia moderna de Turquía. El 19 de mayo de 1919, Atatürk y sus compañeros embarcaron en Samsun para comenzar la guerra revolucionaria de Turquía. En consecuencia, Samsun conocida como la ciudad de Ataturk entre Turquía.

 

Pусский

Илкадим, основанный в 2008 году как центральный город, в 2018 году имел население 332 000 человек. Основным видом экономической деятельности района, расположенного вдоль береговой линии протяженностью около 7,5 км, является торговля. İlkadım (что в переводе с турецкого означает «первый шаг») получил свое название от первого шага Ататюрка на его берег, который изменил ход современной турецкой истории. 19 мая 1919 года Ататюрк и его товарищи отправились в Самсун, чтобы начать турецкую войну за независимость. Отсюда Самсун известен как город Ататюрка в Турции.