Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gökgöl Kaletepe Yerleşmesi

YOLBUL (NAVIGATION)
Tunç-Demir Çağından Doğu Roma dönemine kadar iskan görmüş olan yerleşme, tepe merkezinden yamaçlara doğru genişleyerek Abdal Irmağının ana kolu sınırına kadar uzanmaktadır. Arkeolojik veriler ve özellikle seramik malzemenin zengin kalite ve seviyesi büyük ve stratejik bir yerleşke olduğunu göstermektedir. Tepe merkezinden başlayıp genişleyerek Kale Tepe yamaçları boyunca devam edip eteklere kadar yayılan yerleşmede tepe merkezi çevresinde duvar izlerine rastlanmaktadır. Harçsız olduğu izlerden anlaşılan duvarların taşları eski yıllarda taşınarak Cincioğlu Sokağı Caminin inşasında kullanılmıştır. Yine aynı sokağın mezarlığında mezar taşı olarak Helenistik ve Roma dönemine tarihlendirilebilecek mimari parçalar kullanıldığı tespit edilmiştir.

The settlement, which had been inhabited from the Bronze-Iron Age to the Eastern Roman period, extends from the hill to the hillsides and lies on the border of the main branch of the Abdal River. The archaeological data and especially the rich quality and level of the ceramic material indicate a large and strategic settlement. 

عربى
تمتد المستوطنة ، التي كانت مأهولة بالسكان من العصر البرونزي-الحديدي إلى العصر الروماني الشرقي ، من التل إلى سفوح التلال وتقع على حدود الفرع الرئيسي لنهر العبد. تشير البيانات الأثرية وخاصة جودة المواد الخزفية ومستواها الغني إلى استقرار كبير واستراتيجي.

Française
La colonie, qui avait été habitée de l'âge du bronze et du fer à l'époque romaine orientale, s'étend de la colline aux flancs des collines et se situe au bord du bras principal de la rivière Abdal. Les données archéologiques et surtout la richesse de la qualité et du niveau du matériau céramique indiquent une implantation importante et stratégique.

Espanol
El asentamiento, habitado desde la Edad del Bronce-Hierro hasta la época romana oriental, se extiende desde la colina hasta las laderas y se encuentra en el límite del brazo principal del río Abdal. Los datos arqueológicos y especialmente la rica calidad y nivel del material cerámico indican un asentamiento grande y estratégico.

Pусский

Поселение, которое было заселено с бронзово-железного века до периода Восточной Римской империи, простирается от холма до склонов холмов и находится на границе главного рукава реки Абдал. Археологические данные и особенно богатое качество и уровень керамического материала указывают на большое стратегическое поселение.