Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ayva Tekke

 YOLBUL (NAVIGATION)
       Ladik İlçesi, Kirazpınar Mahallesi, Aydın Bükü  Mevkii, Parsel 345 de  bulunan büyük bir Mezarlık içerisinde yer alan Türbe taş malzemeden inşa edilmiştir. Türbe kareye yakın  bir plan sergileyip,  7,20 x 8,30 m. ölçülere sahiptir. Çatı ahşap direklerle desteklenmiştir. Türbe içerisinde 9  adet mezar bulunmaktadır. Horasan Erenlerinden olduğu sanılan ve Evlad-ı Haydar Ali Baba Oğlu  adıyla anılan Sivas Ali Baba Ocağı/Tekkesi ile soy bağı olan Seyyid Ahi/Akı Mehmet (ölümü 1876) Efendi, Eşi Neslihan/Tuluk Hatun ile evlat (Ahi Ali Efendi-Ölümü 1884) ve torunlarına ait mezar sandukaları bulunmaktadır.  Yöre halkınca önemli bir ziyaretgah olan  Ayva Tekke Türbesinde Hıdırellez  ve Dini günlerde kurbanlar kesilir.  Seyyid Ahi/Akı Mehmet Efendinin aile kökeni Osmanlı Devletince ‘’Hz. Muhammed’’ ile   soy bağı onay  görmüş (Seyyid/Şerif) Sivas Ali Baba Tekkesi/ Ocağı ile ilişkilendirilmektedir.