Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Emir Mirza Bey Türbesi

Bu türbe, Bafra’nın 5 km uzağında olan Türbe Mahallesi’ndedir. Bina moloz taşından harçla yapılmış, üzeri çadır gibi sivri bir kubbe ile örtülmüştür. Kapının üzerindeki kitabeden 1381 yılında (Hicri-783) yapıldığı anlaşılmaktadır. Lahitler, Selçuklu tarzında yapılmış ve bir kısmının gövdesine âyetler yazılmıştır. Türbe, umumi haliyle bir aile kabristanlığı görünüşünde olup 600 sene kadar önce zamanın Bafra Beyi, Selçuklular sülâlesinden gelen İsfendiyaroğulları’na mensup Emir Mirza tarafından yaptırılmıştır. İçinde 16 tane lahit vardır. Bunlardan 7 tanesi kapıdan girerken sağda, 5 tanesi solda ve 4 tanesi de ortadadır.

The Emir Mirza Bey tomb is located 5 km away from the town centre. The building was covered with a sharp dome like a tent. It is understood from the inscription on the door that it was built in 1381. Sarcophagis in the tomb were made with Seljuk style and verses were written on some of them. The tomb was constructed by the order of Emir Mirza, ruler of Bafra 600 years ago. There are 16 sarcophagis in the tomb.

عربى
يقع قبر أمير ميرزا باي على بعد 5 كم من وسط المدينة. كان المبنى مغطى بقبة حادة مثل الخيمة. يُفهم من النقش على الباب أنه بني في عام 1381. التابوت في القبر صنعت على الطراز السلجوقي وكُتبت آيات على بعضها. شيد القبر بأمر من الأمير ميرزا ، حاكم بافرا قبل 600 عام. يوجد 16 تابوت في القبر.

Française
Le tombeau de l'émir Mirza Bey est situé à 5 km du centre-ville. Le bâtiment était couvert d'un dôme pointu comme une tente. Il ressort de l'inscription sur la porte qu'il a été construit en 1381. Les sarcophages de la tombe ont été fabriqués dans le style seldjoukide et des vers ont été écrits sur certains d'entre eux. Le tombeau a été construit sur l'ordre de l'émir Mirza, souverain de Bafra il y a 600 ans. Il y a 16 sarcophages dans la tombe.

Espanol
La tumba del Emir Mirza Bey se encuentra a 5 km del centro de la ciudad. El edificio estaba cubierto con una cúpula afilada como una tienda. Se desprende de la inscripción de la puerta que fue construida en 1381. Los sarcófagos de la tumba fueron hechos con estilo selyúcida y en algunos de ellos se escribieron versos. La tumba fue construida por orden del Emir Mirza, gobernante de Bafra hace 600 años. Hay 16 sarcófagos en la tumba.

Pусский

Могила Эмира Мирзы Бея находится в 5 км от центра города. Здание было накрыто острым куполом, похожим на шатер. Из надписи на двери следует, что она была построена в 1381 году. Саркофаги в гробнице были выполнены в сельджукском стиле, на некоторых из них были написаны стихи. Гробница была построена по приказу эмира Мирзы, правителя Бафры, 600 лет назад. В гробнице 16 саркофагов.

01- EMİR MİRZA BEY TÜRBESİ 2.JPG

01- EMİR MİRZA BEY TÜRBESİ 3.JPG
01- xxx EMİR MİRZA BEY TÜRBESİ 1.JPG