Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Deniz Feneri

YOLBUL (NAVIGATION)

Bafra Deniz Feneri, ilçemizin deniz kıyısında bulunan önemli bir ticaret merkezi olduğu için yüzyıllar boyu gemicilerin dikkatini çekmiştir. Gemiciler, alışveriş için sık sık Bafra kıyılarına demirlemişlerdir. Meydana gelebilecek deniz kazalarını önlemek amacıyla Osmanlılar zamanında, ilçenin kuzeybatısındaki Fener Köyü sınırları içinde Kızılırmak'la denizin birleştiği yere yakın ahşap bir deniz feneri yapılmıştır.
                           

04- DENİZ FENERİ 03.JPG

Sonradan, Fransızlar yüksek bir demir fener inşa etmişlerdir. Söz konusu fener, bugünkü fenerin 750 m ilerisinde bulunuyordu. O tarihlerde bütün Türk sahillerindeki fenerlerin denetimi antlaşmalar gereği Fransızların kontrolü altındaydı. Elde edilen bilgilere göre Bafra, Fransızların kontrolü altındaydı. Fenerin ilk bekçileri Alaçamlı Conbuluk namı ile anılan Mehmet ve Bafralı Hasan Efendi’ydi. Fakat bu şahıslar, 1921 yıllarında Rumların Türk vatandaşlarına yaptıkları baskı, işkence ve katliamlar sonucunda feneri terk etmek zorunda kaldılar.

04- DENİZ FENERİ 01.jpg      

 Deniz dalgalarının sürekli olarak karayı aşındırması ve içeriye doğru girmesi, fenerin varlığını tehlikeye soktu. Sonunda, bugünkü fener yapılmış ve fener işlevini hala sürdürmektedir. Fener memurluğunu şu anda Selahattin ve Ferşat Özkan isimli iki kişi yürütmektedir. Bafra Deniz Feneri, 1937 yılında Fransızlar tarafından zamanın Türkiye Cumhuriyeti hükümetine devredilmiştir.

Bafra Light House was a lifesaving structure for the sailors for ages. Since the town located on an important trade center, vessels have often anchored on the shores of Bafra district. Hence, Ottomans have constructed a wooden light house in order to prevent possible marine accidents.  Back then, the light houses on Turk beaches were in French control. The light house destroyed over the time and a new one built to its place, which still operates today. Bafra Light House was handed down to Turkish Republic by French in 1937.

عربى
كان Bafra Light House هيكلًا منقذًا للحياة للبحارة على مر العصور. منذ أن كانت المدينة تقع في مركز تجاري مهم ، غالبًا ما ترسو السفن على شواطئ منطقة بافرا. ومن ثم ، فقد بنى العثمانيون منزلًا خشبيًا خفيفًا لمنع الحوادث البحرية المحتملة. في ذلك الوقت ، كانت البيوت الخفيفة على الشواطئ التركية تحت السيطرة الفرنسية. تم تدمير المنزل الخفيف مع مرور الوقت ، وتم بناء منزل جديد في مكانه ، والذي لا يزال يعمل حتى اليوم. تم تسليم Bafra Light House إلى الجمهورية التركية من قبل الفرنسيين في عام 1937.

Française
Le phare de Bafra était une structure de sauvetage pour les marins pendant des siècles. Depuis la ville située sur un important centre commercial, les navires ont souvent jeté l'ancre sur les rives du district de Bafra. Par conséquent, les Ottomans ont construit un phare en bois afin d'éviter d'éventuels accidents maritimes. À l'époque, les phares des plages turques étaient sous contrôle français. Le phare détruit au fil du temps et un nouveau construit à sa place, qui fonctionne toujours aujourd'hui. Le phare de Bafra a été transmis à la République turque par les Français en 1937.

Espanol
Bafra Light House fue una estructura que salvó la vida de los marineros durante años. Dado que la ciudad se encuentra en un importante centro comercial, los barcos a menudo han anclado en las costas del distrito de Bafra. Por lo tanto, los otomanos han construido un faro de madera para evitar posibles accidentes marítimos. En aquel entonces, los faros de las playas turcas estaban bajo control francés. El faro se destruyó con el tiempo y se construyó uno nuevo en su lugar, que todavía funciona hoy. El faro de Bafra fue entregado a la República de Turquía por los franceses en 1937.

Pусский
Маяк Бафра на протяжении веков был спасательным сооружением для моряков. Поскольку город расположен в важном торговом центре, суда часто ставили якорь на берегах района Бафра. Поэтому османы построили деревянный маяк, чтобы предотвратить возможные морские аварии. В то время маяки на турецких пляжах находились под контролем Франции. Маяк был разрушен со временем, и на его месте построили новый, который действует до сих пор. Маяк Бафра был передан Турецкой Республике французами в 1937 году.