Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hüseyin Bey Çeşmesi

Bafra Askerlik Şubesi’nin karşısında olan Hüseyin Bey Çeşmesi, 1909 yılında Kazanasmazzade Abdurrahman Ağa tarafından genç yaşta verem hastalığı nedeniyle vefat eden oğlu Hüseyin Bey’in hayratı olarak yaptırılmıştır. Çeşme altıgen bir plan şeklindedir ve her yüzünde bitkisel motiflerle süslü çerçeve bulunmaktadır. İki yüzünde kitabesi vardır. Orijinal halinin önünde Kara Taş’tan 40-50 santimetre yükseklikte yalağı bulunmaktadır. Çatı kısmı ise bakır saçlıdır ve koniktir. Kitabesinde Bafra Eşrafından Kazanasmaszade Hacı Abdurrahman Ağa’nın mahdumu merhum Hüseyin Bey’in eseri yazar.


Huseyin Bey Fountain was built by Kazanasmazzade Abdurrahman Aga in 1909 in memory of his son Huseyin Bey, who died of tuberculosis at a young age. The fountain was constructed with the shape of a hexagonal plan and idecorated with floral motifs on each facets. There are two inscriptions on two sides.

عربى
نافورة حسين باي بناها Kazanasmazzade Abdurrahman Aga في عام 1909 تخليداً لذكرى ابنه حسين باي ، الذي توفي بمرض السل في سن مبكرة. شيدت النافورة على شكل مخطط سداسي وزينت بزخارف نباتية على كل وجه. هناك نوعان من النقوش على الجانبين.

Française
La fontaine Huseyin Bey a été construite par Kazanasmazzade Abdurrahman Aga en 1909 à la mémoire de son fils Huseyin Bey, décédé de la tuberculose à un jeune âge. La fontaine a été construite avec la forme d'un plan hexagonal et décorée de motifs floraux sur chaque facette. Il y a deux inscriptions sur deux côtés.

Espanol
La fuente Huseyin Bey fue construida por Kazanasmazzade Abdurrahman Aga en 1909 en memoria de su hijo Huseyin Bey, quien murió de tuberculosis a una edad temprana. La fuente fue construida con forma de planta hexagonal e idecorada con motivos florales en cada faceta. Hay dos inscripciones en dos lados.

Pусский
Фонтан Хусейн Бей был построен Казанасмадзаде Абдуррахман Ага в 1909 году в память о его сыне Хусейн Бей, который умер от туберкулеза в молодом возрасте. Фонтан имеет форму шестиугольника и украшен цветочными мотивами на каждой грани. С двух сторон две надписи.

08- HÜSEYİNBEY ÇEŞMESİ (1).JPG
08- HÜSEYİNBEY ÇEŞMESİ (3).JPG
08- HÜSEYİNBEY ÇEŞMESİ (4).JPG