Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Makaleler

Samsun Mevlevihanesi
Doç. Dr. Osman Köse


XIX. ve XX. Yüzyıllarda Samsun Mevlevihanesi
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Şafak
 

Das Mevlevihane İn Samsun
Nejat Göyünç

Medikal Turistlerin Tercih Nedenleri:Samsun İli Örneği
İshak Suat Övey,  Pınar Oruç, Yaşar Demir, Yusuf Alper Baştürk

Medikal Turizmin Kurumsal Yeterliliğinin ve Potansiyelinin Hekim Görüşleriyle Değerlendirilmesi:Samsun İli Örneği
Erkan S, Yaşar Demir                                                                                                                    

Samsun'daki Kültür Sanat ve Turizm Derneklerinin Faaliyet Analizi, Şehire Katkısı ve Sorunları
Mücahit Yıldırım

Oğuz Boyları Tamgaları Işığında Tacüddinoğulları Beyliğinin Kökenine İlişkin Bir Değerlendirme
Emine Yılmaz-Arkeolog, Sanat Tarihçisi

Samsun'da Bulunan Karamanlıca Kitabe Örnekleri
Emine Yılmaz-Arkeolog, Sanat Tarihçisi

Samsun İlinin Turizm İklim İndeksi Değerlerinin Trend Analizi
Bahtiyar Efe-Edanur Gözet

Phazemonitis Yöresi Roma Yolları
Bekker-Nielsen, T., & Czichon, R. (2019). Vezirköprü ve Havza Bölgeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması Sonuçları. Höyük.

Kitabelerin Diliyle Samsun Kalesi ve İç Kale Mescidi
Yrd. Doç. Dr. Abdulhamit Tüfekçioğlu-Yrd. Doç. Dr.  Ali Bora

20. Yüzyılın Başlarında Samsun Limanı
Yılmaz Özgür

Kültürel Mirasın Yaşatılması Bağlamında Ahşap Oyuncak Üretimine Samsun’da Bir Örnek: Oyuncakçı Dede (Salih Tok)
Mücahit Yıldırım

Tanzimat_Sonrasinda Samsun Çevresinde Gayrimüslimlerin Kilise ve Mektep İnşa ve Tamir Faaliyetleri
Mucize Ünlü

Doktor Abdullah Cevdet'in Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon Seyahat Notları
Ersin Müezzinoğlu

Samsun Kefeli Apartmanında İki Duvar Resmi
Emre Kolay

Evliya Çelebi in Vezirköprü
Bekker-Nielsen Tonnes

Samsun Alemdarzade Hafız Mehmed Aziz Çeşmesi