Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Samsun Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Parkur Alanları

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler; 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun ve bu kanuna göre çıkartılan 23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ve 24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.

Süreç içerisinde yeni parkur alanlarının belirlenmesi veya önceden belirlenen parkur alanlarından istifade edilemediği veya başka nedenlerle parkur alanı olmaktan çıkarılması ile ilgili her hangi bir talep bulunulmadığından İlçe sportif turizm kurullarınca belirlenerek ilan edilen ve listede yer alan mevcut Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Parkur alanlarının anılan yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamına 2024 yılı ve sonrası yıllar için de turizm amaçlı sportif faaliyet parkur alanı olarak belirlenmiştir.

Parkur alanlarına yeni alanların ilave edilmesi veya mevcut alanlardan bazılarının çıkartılması ile ilgili yapılacak her türlü müracaatın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne veya ilgili kaymakamlıklara yapılmasını, talepler hangi ilçe sınırları içinde kalıyorsa söz konusu yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince o ilçenin Kaymakamı başkanlığında oluşturulacak İlçe Sportif Turizm Kurulunca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

İlimiz sınırları içerisinde yapılacak Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerin belirlenen alanlarda birinci paragrafta zikredilen yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.


Belirlenen parkur alanları için lütfen tıklayınız